Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Master Yoda

Literatura w języku polskim.

Recommended Posts

BIBLIOGRAFIA

 

Zbior wiadomosci potrzebnych naprawiaiącemu także i noszącemu zegarek / wydane przez A.… M.…. [Andrzej Masłowski] – Poznań : Druk. Dekiera i Komp., 1811. – 36 s. – Dostęp do wersji elektronicznej: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=17344

Słów kilka o zegarmistrzowstwie ku użytku zegarmistrzów i publiczności / przez Franciszka Czapka. – Lipsk : Druk. Aleksandra Wiedego, 1850. – 94, [1] s. ; 21 cm. – Określenie autora na s. tyt.: Z domu Czapek i Spółka, Rękodzielnicy Zegarmistrzowstwa w Genewie. – Dostęp do wersji elektronicznej: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=29729&from=FBC

O wpływie temperatury na ruch zegarów a zwłaszcza chronometrów / Ludwik Birkenmajer. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1896 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. – [2], 36 s. ; 23 cm. – Osobna odb.: Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie

Zegarmistrzowstwo : z licznemi rysunkami / napisał Franciszek Skwara. – Warszawa : Nakł. M. Arcta, 1905. – 47 s. : il. ; 14 cm. – (Książki dla Wszystkich). – Określenie autora na s. tyt.: Inżynier – technolog

Słownictwo rzemieślnicze. II, Dział metalowy : blacharstwo, kłódkarstwo, kotlarstwo, kowalstwo, rusznikarstwo, ślusarstwo, tokarstwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo i wyrażenia wspólne / K[arol] Stadtmüller. – Kraków : nakł. Miejskie Muzeum Przemysłowe, 1922. – 88 s. ; 17 cm

Słownik techniczny dla rękodzieła zegarmistrzowskiego, złotniczego, jubilerskiego, rytowniczego, optycznego i pokrewnych branż obejmujący część polską, polsko-niemiecką, niemiecko-polską : wraz z skorowidzem najpoważniejszych źródeł zakupów dla zawodów wyżej wymienionych / Tadeusz Pawlicki. – Poznań : Nakł. „Przeglądu Zegarmistrzowskiego i Złotniczego”, 1926 (Druk. Dow. Okr. Korp. nr VII). – 94 s. ; 23 cm – Określenie autora na s. tyt.: Redaktor i wydawca „Przeglądu Zegarm. i Złotniczego”

Podręcznik dla egzaminu czeladniczego w zawodzie zegarmistrzowskim / Michał Nowicki. – Poznań : Nakł. „Przeglądu Zegarmistrzowskiego i Złotniczego”, 1930 (Druk. Techniczna). – 14, [2] s. – Określenie autora na s. tyt.: Mistrz zegarmistrzowski i przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzem. w Grudziądzu

Zarys nauki o zegarze : dzieje czasomierza : pogląd na rozwój i działanie istotnych części mechanizmu zegara i zegarka : z 17 ilustracjami / Bogdan Strojny. – Poznań : Nakł. Zjednoczonych Samodzielnych Zegarmistrzów, Złotników, Jubilerów, Rytowników i Bronzowników Stoł. Miasta Poznania, 1938 (Druk. Nakładowa „Kupca”). – 53, [2] s. : il. – Bibliogr. s. 53. – Dostęp do wersji elektronicznej: http://www.zegarki.krakow.pl/pdf/ksiazka.pdf

Podręcznik dla zegarmistrzów do egzaminów teoretycznych dla uczniów, czeladników i mistrzów : z dodaniem 289 pytań i odpowiedzi, krótkiej nauki o rysowaniu, wskazówek do rachunków trygonometrycznych oraz rozprawy o rodzajach czasu, tablic wielkości kółek i trybów w zegarkach kieszonkowych i branzoletkowych, wychwytu cylindrowego i długości wahadła również tablic zwykłych liczb trygonometrycznych : z 193 rycinami w tekście i 5 tablicami / przez Hermanna Sieverta ; [oprac. pol. dokonali Brzóskowski St., Frydryszewski Józef, Gustowski L., Posłuszny Leon, Skoraczewski Witold, Szablikowski Wł.]. – Bydgoszcz : Nakł. Komitetu Wydawniczego przy Cechu Zegarmistrzów, Złotników, Grawerów i Optyków; 1939. – XI, [1], 528 s., 5 k. tabl. : rys., wykr. ; 23 cm. – Tłumaczenie autoryzowane według XIV wydania oryginału niemieckiego. – Indeks

Materiałoznawstwo dla ślusarzy, blacharzy, kowali, tokarzy i pokrewnych zawodów oraz grawerów, jubilerów, złotników, zegarmistrzów i pokrewnych zawodów : podręcznik dla szkół zawodowych, egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz do użytku praktycznego. – Dąbrowa Górnicza, 1945. – 44 s. ; 21 cm. – (Wiedza Rzemieślnicza ; 4–5)

Materiałoznawstwo dla ślusarzy, blacharzy, kowali, tokarzy i pokrewnych zawodów oraz grawerów, jubilerów, złotników, zegarmistrzów i pokrewnych zawodów : podręcznik dla szkół zawodowych, egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz do użytku praktycznego. – Wyd. 4 uzup. – Dąbrowa Górnicza, 1946. – 63 s. ; 21 cm. – (Wiedza Rzemieślnicza ; 4–5)

Naprawa zegarka naręcznego / zebrał, uzupełnił i wydał Antoni Durski. – Warszawa, 1946 (Zakł. Graf. „Książka”). – 103, [1] s. : rys., wzory ; 17 cm. – Określenie autora na s. tyt.: Przedstawiciel Państwowych Fabryk Zegarów w Polsce; Mistrz dypl. – W rzeczywistości jest to jedyne polskie tłumaczenie książki Szwajcara – Hansa Jendritzkiego „Die Reperatur des Armbanduhr” (1944)

Wolny wychwyt kotwiczny w zarysie teoretycznym / Krzywiecki Stanisław. – [Kraków : b.w.], 1947. – [4], 51 s., [6] k. tabl. [w tym 2 złoż.] : rys. ; 29 cm. – Określenie autora na s. tyt.: Zegarmistrz. – Maszyn. powiel. – S. tyt. pisana odręcznie

Wychwyt Grahama : konstrukcja i naprawa : 36 rysunków oryginalnych autora / Leon Groszek. – Poznań : Nakł. własny; 1947 (Druk. Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego). – VIII, 56 s., [5] s. tabl. : rys. ; 21 cm. – Określenie autora na s. tyt.: Mistrz zegarmistrzowski; Zegarmistrz Obserwatorium Astronomicznego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego

Notatki zegarmistrzowskie / P. Cichosz. – Pelplin, 1948. – Maszyn. powiel.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik szkolenia uczniów i samokształcenia amatorów. Cz. 1: Historia, nauka i praca zegarmistrzowska / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [Okł. proj.] K.W. – Niepokalanów : Nakł. Centrali „Milicji Niepokalanej”, 1948. – 110 s. ; 21 cm

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 2: Materiałoznawstwo zegarmistrzowskie i części zamienne / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [okł. proj. i il. Bolesław Zemła]. – Niepokalanów : Nakł. Centrali „Milicji Niepokalanej”, 1948. –192 s. ; 21 cm. – Bibliogr. – Zł 500,–

Naprawa zegarków i wykonywanie części / S. Olszewski. – Gdańsk, 1948/49. – Maszyn. powiel.

Obliczenia mechanizmu budzika popularnego / E. Suchocki. – Łódź, 1949. – Maszyn. powiel.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 3: Maszyny, narzędzia i przybory zegarmistrza / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [okł. proj.] Zemła B[olesław]. – Niepokalanów : Nakł. Centrali „Milicji Niepokalanej”, 1949 (Warszawa : Druk. PWZG). – 287 s., [6] k. tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 279-280. – Indeks. – Na okł. tytuł: Zegarmistrzostwo. Cz. 3: Maszyny, narzędzia i przybory. – Określenie autora na s. tyt.: Franciszkanin – mistrz zegarmistrzowski. – Nakład 4500 egz. – Zł 1000,–

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik szkolenia uczniów i samokształcenia amatorów. Cz. 1: Historia, nauka i praca zegarmistrzowska / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [Okł. proj.] K.W. – Wyd. 2 (poprawione). – Niepokalanów : M.I., 1950 (Warszawa : Druk. LSW). – 87 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 83-84. – Indeks. – Na k. tyt. rok wyd. 1948. – Określenie autora na s. tyt.: Franciszkanin – mistrz zegarmistrzowski. – Nakład 3500 egz.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 2: Materiałoznawstwo zegarmistrzowskie i części zamienne / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [okł. proj. i il. Bolesław Zemła]. – Wyd. 2 (poprawione). – Niepokalanów : M.I., 1950 ([Warszawa] : Druk. LSW). – 160 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 155-156. – Indeks. – Na okł. tytuł: Zegarmistrzostwo. Cz. 2: Materiałoznawstwo i części zamienne. – Określenie autora na s. tyt.: Franciszkanin – mistrz zegarmistrzowski. – Nakład 3500 egz.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne : (początek teorii zegarm.) / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński ; [ okł. proj.] Z.B. – Niepokalanów : M.I., 1950 (Warszawa : Druk. LSW). – 80 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 78. – Indeks. – Określenie autora na s. tyt.: Franciszkanin – mistrz zegarmistrzowski. – Nakład 8000 egz.

Wytyczne do programu zajęć praktycznych : zasadnicza szkoła zegarmistrzowska : kl. 1. – [Warszawa : b.w., 1952]. – [4] k. ; 29 cm. – Opis wg okł.

Wytyczne do programu zegarmistrzostwa : zasadnicza szkoła zegarmistrzowska : kl. 1. – [Warszawa : b.w., 1952]. – [3] k. ; 29 cm. – Opis wg okł.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 5: Zegary wieżowe : konstrukcja i działanie wielkich zegarów mechanicznych / Wawrzyniec Maria Aleksander Podwapiński. – Niepokalanów : M.I., 1952 (Płockie Zakł. Przem. Terenowego). – 410, [1] s. : fot., rys., wzory ; 21 cm. – Bibliogr. s. 405-406. – Indeks. – Określenie autora na s. tyt.: Franciszkanin – mistrz zegarmistrzowski. – Nakład 4850 egz. – Zł 48,–

Program szkolenia praktycznego uczniów w zawodzie zegarmistrzowskim w zegarmistrzowskich punktach usługowych przedsiębiorstw handlu detalicznego „Jubiler” / Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu Jubilerskiego. – Warszawa, 1955 (Gliwice : Zakład Prod. Pomocy Naukowych Politechniki Śląskiej, 1960). – [2], 24, [1] s. ; 30 cm. – Bibliogr. – Nakład 75 egz. – Maszyn. powiel.

Zaoczny kurs zegarmistrzowski : skrypt z technologii zegarmistrzowstwa. Cz. 1 / Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Łodzi. Ośrodek Zaocznego Szkolenia ; oprac. Litwin Edmund. – Łódź, 1955. – 33 s. – Maszyn. powiel.

Zaoczny kurs zegarmistrzowski : skrypt z technologii zegarmistrzowstwa. Cz. 2 / Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Łodzi. Ośrodek Zaocznego Szkolenia ; oprac. Litwin Edmund. – Łódź, 1955. – 31 s. – Maszyn. powiel.

Zaoczny kurs zegarmistrzowski : skrypt z technologii zegarmistrzowstwa. Cz. 3 / Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Łodzi. Ośrodek Zaocznego Szkolenia ; oprac. Litwin Edmund. – Łódź, 1955. – 31 s. – Maszyn. powiel.

Zegarmistrzostwo : program szkolenia praktycznego uczniów w indywidualnych warsztatach rzemieślniczych / [oprac. Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła]. – [Warszawa] : Związek Izb Rzemieślniczych, 1955 (Centrala Wydawn. Druków. Druk. Włocławskie Zakł. Przem. Teren.). – 32 s. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 32. – Nakład 6000 egz. – Zł 2,50

Zarys technologii przekładni mechanizmów zegarowych / E. Suchocki. – Podkowa Leśna, 1956. – Maszyn. powiel.

Zegarmistrzostwo : praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 6: Konstrukcja i działanie zegarów i zegarków mechanicznych / [oprac. bracia franciszkanie w Niepokalanowie pod red. Wawrzyńca M. A. Podwapińskiego]. – Niepokalanów; M.I., 1956 (Płock : Druk. Płockie Zakłady Przemysłu Terenowego). – 766, [1] s. : fot., il., nuty, wzory ; 22 cm. – Bibliogr. s. 753-757. – Indeks. – Na okł. tytuł: Zegarmistrzostwo. Cz. 6: Zegary i zegarki. – Nakład 8000 egz. – W opr. brosz. zł 120,– ; w opr. sztywnej zł 140,–

Nowoczesny zegarmistrz / H[ans] Jendritzki ; [tł. z niem. Alfons Luniak]. – Wydane za zgodą „Journal Suisse d’Horlogerie et de Bijouterie”, Edition Scriptar SA, Lausanne. – Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1958. – 192, [3] s., [1] k. tabl. : fot., rys. ; 30 cm. – Tyt. oryg.: Der moderne Uhrmacher. – Nakład 10124 egz. – Zł 40,–

Zegary i zegarki mechaniczne oraz urządzenia zegarowe elektromechaniczne / Władysław Tryliński ; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. – Warszawa, 1958 (Zakład Produkcji Skryptów PW). – 303 s., 3 s. tabl. : rys. ; 29 cm – Nakład 370 egz. – Maszyn. powiel.

Opis techniczny zegara kontrolnego KR-1. – Świebodzice : Dolnośląska Fabryka Zegarów, [1959] (Wrocław : Druk. RSW „Prasa”). – 18 s., 51 s. tabl. : rys. ; 33 cm

Poradnik zegarmistrza / Kazimierz Adel ; [okł proj. Zygmunt Słoniewski]. – Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1959. – 354, [2] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [356]. – Nakład 5130 egz. – Zł 50,–

Zegary i zegarki mechaniczne oraz urządzenia zegarowe elektromechaniczne / Władysław Tryliński ; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. – Wyd. 2. – Warszawa, 1960 (Zakład Produkcji Skryptów PW). – 303 s. : rys., wzory ; 29 cm. – Bibliogr. s. 301-303. – Nakład 820 egz. – Maszyn. powiel. – Zł 19,–

Zegarmistrzostwo. [T. 7]: Technologia warsztatowa / Wawrzyniec M. A. Podwapiński, Bernard M. S. Bartnik ; [okł. oprac. Roman Oksiutycz]. – Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1962. – 402, [1] s. : rys. ; 21 cm. – Bibliogr s. 393-395. – Indeks. – Dla zegarmistrzów i uczniów szkół zegarmistrzowskich. – Nakład 5130 egz . – Zł 61,–

Poradnik zegarmistrza / Kazimierz Adel. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1965. – 343 s. : fot., rys., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. 343. – Dla zegarmistrzów praktyków, pracowników przemysłu zegarowego, nauczycieli zawodu i uczniów szkół zawodowych oraz dla amatorów. – Nakład 2630 egz. – Zł 50,–

Założenia rozwoju przyrządów i urządzeń do pomiaru czasu / E. Suchocki. – Podkowa Leśna, 1966. – Maszyn. powiel.

Zegarmistrzostwo : program szkolenia praktycznego w indywidualnych warsztatach rzemieślniczych / Związek Izb Rzemieślniczych PRL. – Warszawa : Zakład Wydawniczy ZDiWa, 1966. – 20 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 20. – Nakład 1425 egz.

Zegarmistrz / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. – Warszawa : Państw. Wydawn. Szkol. Zawod., [1967]. – 125, [2] s. ; 21 cm. – Program nauczania zasadniczej szkoły zawodowej – tymczasowy. – Nakład 450 egz. – Zł 75,–

Zegarmistrzostwo. [T. 8]: Naprawa zegarów i zegarków mechanicznych / Wawrzyniec M. A. Podwapiński, Bernard M. S. Bartnik ; [okł proj. Zygmunt Słoniewski ; rys. Julian Malejko]. – Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1967. – 447, [1] s. : rys., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. 441-443. – Indeks. – Nakład 5150 egz. – Zł 75,–

Mechanizmy zegarowe / Zdzisław Mrugalski ; [okł. proj. Małgorzata Zembrzuska]. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. – 399, [1] s. : fot., rys., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. 390-395. – Indeks. – Określenie autora na s. tyt.: Dr inż. – Nakład 3200 egz. – Zł 65,–

Towaroznawstwo zegarmistrzowskie : poradnik dla sprzedawców / Stanisław Stopiński, Tadeusz Kawała ; Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Handlu i Usług. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1974. – 183 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 98

Zegarmistrzostwo. [T.] 9: Elektryczne czasomierze pojedyncze / Wawrzyniec M. Al. Podwapiński ; [proj. okł., k. tyt. Krzysztof Mackiewicz]. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, [1974]. – 445, [3] s., [2] k. tabl. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 428-432. – Indeks. – Oznaczenie części tylko na obwolucie. – Nakład 3050 egz. – Zł 147,–

Poradnik egzaminacyjny dla kandydatów na czeladników i mistrzów w rzemiośle zegarmistrzostwo / Centralny Związek Rzemiosła ; [rozdz. 1–9, 14–15 cz. 2 oprac. Andrzej Maciszewski]. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1976. – 72 s. ; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Nakład 1935 egz. – Zł 18,50

Technologia mechanizmów zegarowych. [T. 1]: Mechanizmy / Wawrzyniec Al. Podwapiński, Bernard St. Bartnik ; [okł. i s. tyt. proj. Andrzej Olejniczak. – Warszawa] : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 374, [2] s. : rys., wzory ; 21 cm. –Bibliogr. s. [376]. – Dla klas II i III zasadniczych szkół zawodowych. – Nakład 5257 egz. – Zł 34,–

Zegarmistrzostwo : program praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych / Centralny Związek Rzemiosła ; [oprac. autorskie cz. 2 Andrzej Maciszewski]. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1976. – 49, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 49. – Nakład 2140 egz. – Zł 14,–

Zegary elektryczne / Günter Krug ; tł. z j. niem. Helmut Kurowski ; [okł. proj. Tadeusz Chlebowski]. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. – 222, [2] s., [1] k. tabl. : rys., schematy, wzory, 21 cm. – Bibliogr. s. 217-218. – Indeks. – Nakład 5200 egz. – Wydanie polskie uzupełniono opisami produkowanych w kraju mechanizmów i zegarów. – Zł 40,–

Instrukcja o sporządzaniu, kontroli i obiegu dokumentów. Cz. 5, Działalność usługowa. Z. C, Usługi branży oftalmicznej / Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Kraków. – Kraków : [b.w.], 1979. – [2], 112 s. ; 29 cm. – Maszyn. powiel. – Do użytku służbowego

Technologia mechanizmów zegarowych . [T. 1]: Mechanizmy / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 374, [2] s. : rys., wykr. ; 22 cm. – Dla klas II i III zasadniczych szkół zawodowych

Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 2: Montaż, konserwacja i naprawa / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i s. tyt. proj. Edward Lutczyn]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 454, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. [456]. – Dla klas I–III zasadniczych szkół zawodowych. – Nakład 5220 egz. – ISBN 83-02-00307-7 : zł 40,–

Zespoły funkcjonalne drobnych mechanizmów / Zdzisław Mrugalski. – Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1979. – 233 s. : il., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz.

Towaroznawstwo zegarmistrzowskie : poradnik dla sprzedawców / Stanisław Stopiński, Tadeusz Kawała ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jubiler”. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1980. – 178, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. [180]

Zegarmistrzostwo : materiałoznawstwo / Wiesław Czerwiec, Andrzej Maciszewski, Tadeusz Moliński ; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1980. – 124, [1] s. : il., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. [125]. – Nakład 3075 egz.

Zegarmistrzostwo : podstawy elektrotechniki z elektroniką / Wiesław Czerwiec, Andrzej Maciszewski, Tadeusz Moliński ; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1980. – 145, [2] s. : il., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. [147]. – Nakład 3075 egz.

Zegarmistrzostwo : rysunek zawodowy / Wiesław Czerwiec, Andrzej Maciszewski, Tadeusz Moliński ; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1980. – 236, [2] s., [2] k. tabl. : il., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. [238]. – Nakład 3075 egz.

Zegarmistrzostwo : technologia / Wiesław Czerwiec, Andrzej Maciszewski, Tadeusz Moliński ; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. – Warszawa : Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, 1980. – 387, [2] s. : il., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. s. [389]. – Nakład 3075 egz.

Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 1: Mechanizmy / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. – 374 s. : rys., wykr. ; 21 cm

Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 2: Montaż, konserwacja i naprawa / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. – 454 s. : rys., wykr. ; 21 cm

Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 1: Mechanizmy / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i s. tyt. proj. Edward Lutczyn]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. – 346 [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. [348]. – Nakład 10 210 egz. – ISBN 83-02-01332-3 : zł 100,–

Naprawa kalkulatorów i zegarków elektronicznych : poradnik warsztatowy / Bogdan Sosiński. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. – 103, [1] s. : rys., wykr. ; 29 cm. – Nakład 30250 egz. – ISBN 83-204-0538-6 : zł 160,–

Tematy, pytania i obliczenia z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaganej na egzaminach czeladniczych i mistrzowskich – zawód: zegarmistrzostwo / [oprac. przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy. – Warszawa, 1985] (Raszyn : Druk W. Milczarek). – 28 s. ; 21 cm. – Nakład 1500 egz.

Zegarmistrzostwo. T. 10: Zegary elektryczne zespołowe i przemysłowe / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i oprac. graf. Jan Sarnecki]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 231, [1] s. : fot., rys. ; 20×21 cm. – Indeks. – ISBN 83-02-01365-X : zł 140,–

Zegarmistrzostwo. T. 11: Zegary i zegarki specjalne / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i oprac. graf. Jan Sarnecki]. – Warszawa : Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 186, [1] s. : fot., rys. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 183-184. – Indeks. – Nakład 5190 egz. – ISBN 83-02-01637-3 : zł 116,–

Naprawa kalkulatorów i zegarków elektronicznych : poradnik warsztatowy / Bogdan Sosiński. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. – 111, [1] s. : rys., wykr. ; 30 cm. – ISBN 83-204-0751-6 : zł 180,–

Technologia mechanizmów zegarowych. [T. 2]: Montaż, konserwacja i naprawa : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 445, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. [447]. – Na książce brak oznaczenia części. – Dla klas I–III. – ISBN 83-02-02732-4 : zł 320,–

Zegary i budziki kwarcowe produkcji Z.M.P. „MERA-POLTIK” : konstrukcja, technologia napraw : materiały instruktażowe do kursów szkoleniowych / [oprac. Jan Wojda, Jarosław Melon, Stanisław Dębiec]. – Łódź : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 1986. – 82 s. : rys. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 81-82

Technologia mechanizmów zegarowych : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. [T.] 1: Mechanizmy / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 326, [2] s. : fot., rys., wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 328. – Dla klas II i III zasadniczych szkół zawodowych. – Oznaczenie części wyłącznie na grzbiecie. – ISBN 83-02-01332-3

Zegarek kwarcowy na rękę : informator naprawy / Firma „Tentoservis”. – Moskwa : V/O „Technointorg”, [1987]. – 143, [1] s. : rys. ; 24 cm. – Tł. z rosyjskiego

Zegarmistrzostwo. T. 10: Zegary elektryczne, zespołowe i przemysłowe / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i oprac. graf. Jan Sarnecki]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 248 s. : fot., rys. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 240. – Indeks. – Nakład 5000 egz. – ISBN 83-02-01365-X : zł 600,–

Zegarmistrzostwo. T. 11: Zegary i zegarki specjalne / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. i oprac. graf. Jan Sarnecki]. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 203, [1] s. : fot., rys. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 196-197. – Indeks. – Nakład 5000 egz. – ISBN 83-02-03889-X

Zegarmistrzostwo. T. 12: Ilustrowany słownik zegarmistrzowski / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [oprac. graf. i proj. okł. Jan Sarnecki]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – 234, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 233-234. – Nakład 10000 egz. – ISBN 83-02-03659-5

Konstrukcja drobnych mechanizmów : ćwiczenia laboratoryjne / Wiesław Czerwiec, Zdzisław Mrugalski, Jakub Wierciak. – Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1991. – 72 s., [1] k. tabl. : rys., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. przy ćw. – Nakład 330 egz.

Zespoły funkcjonalne urządzeń zegarowych i tachometrycznych / Zdzisław Mrugalski. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1991. – 254 s. : rys., wykr., wzory ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Wyd. 1 pt.: Zespoły funkcjonalne drobnych mechanizmów. – Nakład 330 egz.

Zegarmistrzostwo. T. 9: Zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński ; [okł. proj. Jan Sarnecki]. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 279, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 263-265. – Indeks. – Wyd. 1 pt.: Elektryczne czasomierze pojedyncze / Wawrzyniec M. Al. Podwapiński. – ISBN 83-02-04548-9

Zegarmistrzostwo. T. 10: Zegary elektryczne zespołowe i przemysłowe / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 247, [1] s. : fot., rys. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 240. – Indeks. – ISBN 83-02-01365-X

Zegarmistrzostwo. T. 11: Zegary i zegarki specjalne / Bernard St. Bartnik, Wawrzyniec Al. Podwapiński. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 206 s. : fot., nuty, rys. ; 20×22 cm. – Bibliogr. s. 200-201. – Indeks. – ISBN 83-02-04983-2

Zegarmistrz / [oprac. Wiesława Maksajda-Ptaszek]. – Sierpc : „Demon”, 1996. – [3] s., 34 k. ; 30 cm. – Bibliogr. k. 29-30. – (Informacja o Zawodzie)

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe : zegarmistrz / [oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie]. – Warszawa : [Centralna Komisja Egzaminacyjna], 2004. – 51 s. : il., mapa ; 30 cm. – ISBN 83-7400-061-9

Słów kilka o zegarmistrzowstwie ku użytku zegarmistrzów i publiczności / przez Franciszka Czapka. – Łódź : Wydaw. SERIA, 2006. – 94, [2] s. ; 21 cm. – Reprint wyd.: Lipsk, 1850. – Określenie autora na s. tyt.: Z domu Czapek i Spółka, Rękodzielnicy Zegarmistrzowstwa w Genewie. – ISBN 978-83-922074-5-0 : [zł 35,–]

Zegarmistrzowstwo : z licznemi rysunkami / napisał Franciszek Skwara. – Łódź : Wydaw. SERIA, 2006. – 47, [2] s. : il. ; 14 cm. – Reprint wyd.: Warszawa, 1905. – Określenie autora na s. tyt.: Inżynier – technolog. – ISBN 83-922074-4-0 : [zł 22,–]

Certyfikat Nr ……/2005 na precyzyjny zegar astronomiczny / Zdzisław Pięciurnik. – Szczecin : Wydawnictwo LINK, [2007]. – 36 s. : il. ; 24 cm. – Na okł. tytuł: Precyzyjny zegar astronomiczny. – Określenie autora na s. tyt.: inż., Warsztat Mechaniki Precyzyjnej. – ISBN 978-83-923500-4-0

Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych : robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy : zegarmistrz (731105) / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy ; Europejski Fundusz Społeczny ; [aut.: Halina Śledziona, Andrzej Zych. – Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2007]. – 20 s. ; 24 cm. – Nakład 1000 egz. – ISBN 978-83-7204-503-4 [160]

Zegary elektryczne i elektroniczne : zarys historii / Zdzisław Mrugalski ; Klub Miłośników Zegarów i Zegarków ; [projekt okł. Katia Meller]. – Warszawa : Wydawnictwo Cursor Media, 2013. – 255, [1] s. : fot., rys., schem. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 241–246. – Indeks. – ISBN 978-83-63086-05-3


Pozdrawiam, Marek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wcześniej widziałem tu wpis 'zdziwionego kolegi" więc tlumaczę i objasniam :

 

Jest to polskojęzyczna literatura - tytuly książek i broszur o konstrukcji, technologii oraz naprawie zegarów i zegarków.


Pozdrawiam, Marek

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Master Yoda

 

interesuje mnie ta pozycja:

 

 

  Podręcznik dla zegarmistrzów do egzaminów teoretycznych dla uczniów, czeladników i mistrzów : z dodaniem 289 pytań i odpowiedzi, krótkiej nauki o rysowaniu, wskazówek do rachunków trygonometrycznych oraz rozprawy o rodzajach czasu, tablic wielkości kółek i trybów w zegarkach kieszonkowych i branzoletkowych, wychwytu cylindrowego i długości wahadła również tablic zwykłych liczb trygonometrycznych : z 193 rycinami w tekście i 5 tablicami / przez Hermanna Sieverta ; [oprac. pol. dokonali Brzóskowski St., Frydryszewski Józef, Gustowski L., Posłuszny Leon, Skoraczewski Witold, Szablikowski Wł.]. – Bydgoszcz : Nakł. Komitetu Wydawniczego przy Cechu Zegarmistrzów, Złotników, Grawerów i Optyków; 1939. – XI, [1], 528 s., 5 k. tabl. : rys., wykr. ; 23 cm. – Tłumaczenie autoryzowane według XIV wydania oryginału niemieckiego. – Indeks

 

Kolego czy wiesz moze, gdzie moge zdobyc ta pozycje ?

 

pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo dużo pozycji, jaką książkę polecacie na sam początek, takie ABC od którego warto zacząć? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Temat "Książki o zegarkach":

 

http://zegarkiclub.pl/forum/topic/29423-książki-o-zegarach/?hl=%20książki%20%20zegarkach

Jeżeli ABC to proponuje np: T. Paul "Legendarne zegarki" - przewodnik po historii zegarmistrzostwa

To temat o zegarach , nie zegarkach .

Na początek polecam prace Bartnika i Podwapinskiego, chyba ze chcesz obrazki pooglądać to moze byc "legendarne zegarki " ;)


Pozdrawiam, Marek

Share this post


Link to post
Share on other sites

[Jeżeli ABC to proponuje np: T. Paul "Legendarne zegarki" - przewodnik po historii zegarmistrzostwa}

To temat o zegarach , nie zegarkach .

 

Doprecyzowując nazewnictwo : jeśli "zegary" traktujemy jako "zegarki naręczne i kieszonkowe" to faktycznie jest to książka o zegarach. Oprócz fotografii są jednak opisy i może być pomocna jako pierwsze spotkanie ze światem zegarków. Oczywiście można polecić cały zestaw innych pozycji jako a.b.c. tematu zegarki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziękuje, najpierw chyba pooglądam obrazki (bo ta książka jest bardziej dostępna) a potem poszuka książek Bartnika i Podwapińskiego. Swoją droga to jakieś niepojęte, że nie ma bardziej aktualnych książek na temat zegarmistrzostwa i zegarków w j.polskim. 

 

PS: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. 

Edited by Repttail

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzień dobry

 

Czy któryś z Kolegów orientuje się, czy aktualnie powstają jakieś prace w języku polskim? Nie rozmawiajmy o Podwapińskim i innych starych i znanych opracowaniach. Chodzi mi raczej o ostatnie 2-3 lata.

Ogólnie mam wrażenie, że po odejściu Ś.p. prof. Mrugalskiego, niewiele się dzieje w tym temacie.

 

Nie liczę tłumaczeń z języka angielskiego czy ładnie wydanych albumów. Chodzi mi o prace naukowe i popularno-naukowe. Opracowania tematyczne, np. chętnie przeczytał bym dobrą książkę ta temat chronografów lub zegarków wojskowych.

W zeszłym roku Michał Olejniczak z "Czasu na wysokości" wydał monografię o zegarach wieżowych Wolsztyna i okolic. Dobre i to, mimo, że temat bardzo wąski.

 

Może wiecie o innych opracowaniach o których nie wiem, a może coś właśnie powstaje?

Będę wdzięczny za info.

 

Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzień dobry

 

Czy któryś z Kolegów orientuje się, czy aktualnie powstają jakieś prace w języku polskim? Nie rozmawiajmy o Podwapińskim i innych starych i znanych opracowaniach. Chodzi mi raczej o ostatnie 2-3 lata.

Ogólnie mam wrażenie, że po odejściu Ś.p. prof. Mrugalskiego, niewiele się dzieje w tym temacie.

 

Nie liczę tłumaczeń z języka angielskiego czy ładnie wydanych albumów. Chodzi mi o prace naukowe i popularno-naukowe. Opracowania tematyczne, np. chętnie przeczytał bym dobrą książkę ta temat chronografów lub zegarków wojskowych.

W zeszłym roku Michał Olejniczak z "Czasu na wysokości" wydał monografię o zegarach wieżowych Wolsztyna i okolic. Dobre i to, mimo, że temat bardzo wąski.

 

Może wiecie o innych opracowaniach o których nie wiem, a może coś właśnie powstaje?

Będę wdzięczny za info.

 

Pozdrawiam

Dzisiaj nabyte drogą kupna w Jędrzejowie podczas Warsztatów klubowych :) Też wąska tematyka, ale można poszerzyć wiedzę :)555043b0e2dd43f7a023ef4a359ad6ee.jpg

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wąski temat, ale lepsza dobra monografia, niż jakieś ogólne opracowanie, do tego tylko w tłumaczeniu. Mam nadzieje, że takie stowarzyszenia jak KMZiZ czy SPiRZ (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa) będą inicjowały działania, które w dłuższej perspektywie zaktywizują środowisko i więcej osób zacznie sięgać po pióro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.