Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Guest beo

Hasło Gustav Becker w wikipedi

Recommended Posts

Guest beo

Ostatnio szukałem informacji na temat Gustava Beckera , myślałem że coś znajde w wikipedi a tu nic nie ma takiego hasła. Wpadłem na pomysł żeby takowe utworzyć napisać cos o fabryce zegarów zegarach. Mam ciekawy artykuł ale niewiem czy mogę go wykorzystać ponieważ aby opublikowac cos w wikipedi trzeba miec do tego prawa autorskie a ja sciągnołem artykuł z internetu i nie pamietam z jakiej strony. Co zatym idzie nie mogę spytać autora o zgodę.

Może wy macie jakieś materiały które mógł bym wkleić np bez specjalnego redagowania? Może macie jakieś zdjęcia pieknych Beckerów które mozna by tam zamieścić? A może sami macie doświadczenia z publikowaniem czegoś w wikipedi ?

Podejrzewam że dużo ludzi szuka takich informacji i można by z myślą o nich założyć takie hasło

Share this post


Link to post
Share on other sites

zamieśćtutaj ten tekst o beckerze ktory masz, potem napewno beda si epojawiac nowe i a czasem zbierze sie tego troche;)


mattii

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest beo

Oto tekst:

 

 

Zarys dziejów śląskich fabryk zegarów Gustawa Beckera i Edwarda Eppnera/część dotycząca G.Beckera/

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

Muzeum Ziemi Kłodzkiej "OCZY CZASU", str.15, Kłodzko 1990

 

 

 

Przewrót przemysłowy w XIX wieku objął niemal wszystkie gałęzie produkcji, w tym równie zegarmistrzostwo, będące do tej pory domeną wyłącznie rzemiosła artystycznego. Dotychczasowa wytwórczość, powstająca przeważnie na zamówienie indywidualnego odbiorcy, zastąpiona została fabrycznymi, seryjnymi wyrobami. Zegar przestał być przedmiotem zbytku stając się produktem masowym, ogólnodostępnym, wytwarzanym w coraz bardziej modernizowanych fabrykach. Zaletą nowych zegarów było zapewne uzyskanie większej precyzji mechanizmów, aczkolwiek odbyło się to niestety kosztem rezygnacji z unikalności ich zewnętrznych opraw.

 

W połowie XIX wieku proces ten dotarł również na Śląsk, gdzie tę nową gałąź przemysłu reprezentowała firma założona przez Gustawa Beckera w Świebodzicach.

 

Prekursorem przemysłu zegarmistrzowskiego na Śląsku był, pochodzący z Oleśnicy Edward Gustaw Becker (1819-1885) twórca wielkiej fabryki w Świebodzicach. Zanim związał się na stałe z tym miastem, odbył liczne podróże po Europie praktykując w najlepszych warsztatach zegarmistrzowskich, m.in. w Wiedniu, la, w Frankfurcie n/M, Dreźnie, Monachium i Berlinie. Przebywając w Wiedniu w latach 1841-1845, pracował jako pomocnik zegarmistrza Ph. Happachera, biorąc udział w produkcji zegarów wahadłowych o napędzie obciążnikowym. Po odbyciu tej, już ostatniej praktyki, która później miała zaowocować na Śląsku - uznał swą wiedzę i doświadczenie za wystarczające, by móc rozpocząć samodzielną działalność. W 1847 roku mając 28 lat, osiedlił się wraz z żoną Luizą w Świebodzicach. 1 kwietnia tego roku ukazał się w miejscowej gazecie "Freiburger Amtsboten" (Nr 15, R. 6) anons, reklamujący usługi nowo otwartego zakładu zegarmistrzowskiego G. Beckera, mieszczącego się w domu mistrza murarskiego Paslera przy ul. Dworcowej (Bahnhofstrasse) nr 257a. Podejmując jeszcze w Wiedniu, decyzję uruchomienia produkcji, nie przewidział trudności, z jakimi musiał się borykać w początkowym okresie. Pomimo tego, po trzech latach udało mu się powiększyć zakład i rozpocząć jednocześnie produkcję własną poznanych w Wiedniu zegarów wahadłowych. Fabryka formalnie zaistniała 2 maja 1850 roku. Początkowo funkcjonowała w skromnych warunkach, tj. w małym pomieszczeniu 2-izbowym, w którym obok mistrza pracował 1pomocnik i 6 uczniów. Już jednak po 2 latach ilość zatrudnionych podwoiła się dzięki wsparciu finansowemu rządu i króla Fryderyka Wilhelma IV, zwiększyła się znacznie produkcja. Do 1863 roku produkowano 10 tysięcy zegarów, natomiast w okresie następnych pięciu lat dalsze 15 tysięcy. W 1875 roku, jubileusz 25-tecia istnienia fabryki uczczony został wyprodukowaniem 100-tysięcznego zegara. Koleiny jubileuszowy egzemplarz 500-tysięczny skonstruowany został w 1885 roku i przekazany w prezencie Bismarckowi, z okazji jego 70-tych urodzin. Natomiast milionowy zegar przypadł na rok 1892 (obecnie przechowywany w "TERMET" S.A. w Świebodzicach).

 

Zatrudnieni i szkoleni u Beckera robotnicy osiągali dużą zręczność i precyzję, stając się dobrymi fachowcami. Produkty firmy słynęły z dobrej jakości, konkurując z wiedeńskimi zegarami wahadłowymi, a z czasem nawet wypierając je całkowicie z rynków niemieckich. Becker, zawierając w 1863 roku umowy z Królewskim Głównym Urzędem Pocztowym (wielokrotnie wznawianą aż do 1912 roku) na dostawy tych zegarów do pomieszczeń biurowych, przyczynił się do rzeczywistego ich rozpowszechnienia w Niemczech. Znakomita jakość zegarów firmy Beckera znajdowała uznanie na licznych wystawach zagranicznych i krajowych, zdobywając medale, m.in. w Londynie (1862), Paryżu (1867), Filadelfii (1872), Wiedniu (1873), Sidney (1879), Melbourne i Berlinie (1881), Amsterdamie (1883) oraz Antwerpii (1885).

 

Gustaw Becker, charakteryzujący się niezwykłą przedsiębiorczością, operatywnością i konsekwencją w działaniu - to jednoczenie przykład ówczesnego człowieka sukcesu. Umierając w wieku 66 lat, 14 sierpnia 1885 roku, pozostawił po sobie, realizowane przez długie lata, ogromne dzieło - fabrykę zatrudniającą 700 osób, produkującą zegary cieszące się światowym uznaniem. Pracownicy firmy Beckera wielokrotnie podejmowali próby usamodzielnienia się. Zrzeszając się najczęściej w formie spółki, uruchamiali własną produkcję zegarów. Zjawisko to pojawiło się w połowie lat 60-tych XIX w. Powstały w owym czasie następujące fabryki : Endler i Spółka (1865), Germania (1871), Willmann i Spółka (1872), W. Sabarth (1873) Borussia (1888),. Równocześnie rozwijały się też samodzielne zakłady, produkujące obudowy zegarów. Ten nowy trend w życiu ekonomicznym miasta zahamowany został u schyłku lat 90-tych XIX stulecia. Powstałe bowiem fabryki z czasem zaczęły odczuwać dotkliwie wzajemną konkurencję, a nie dysponując funduszami na rozbudowę zakładu oraz powiększenie produkcji i odczuwając brak personelu administracyjnego, odpowiednio przygotowanego do kierowania, obawiały się o swój byt. Mniejsze fabryki, począwszy od 1898 roku czyniły starania, by doprowadzić do fuzji wszystkich zakładu i utworzenia spółki. Patronował tym tendencjom Bank E. Heimanna we Wrocławiu, który podjął się przeprowadzenia akcji zjednoczenia świebodzickich fabryk zegarów. W 1899 roku udało się do tego projektu pozyskać firmę Beckera, której zarząd, po śmierci założyciela, spoczywa w rękach jego następców - 3 synów i bratanka, jako współwłaścicieli Richarda, Paula Alberta, Max i Pula Beckerów.

 

22 czerwca 1899 roku nastąpiło połączenie fabryk w spółkę akcyjną, dysponującą kapitałem w wysokości 2.700.000 marek, w skład której weszło 6 firm: Gustaw Becker, A. Willmann i Spółka, Goncordia, Germania, Kappel i Spółka oraz Carl Bdhm. W nazwie spółki "Zjednoczenie Świebodzickich Fabryk Zegarów - Spółka Akcyjna - dawniej Gustaw Becker" ("Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken - Aktiengesellschaft incl. vormals Gustav Becker"), uwzględniono imię twórcy przemysłu zegarmistrzowskiego na Śląsku, który nie doczekał już tych czasów. Na skutek zjednoczenia koncern objął niemal całkowicie Świebodzicki przemysł zegarmistrzowski.

 

W momencie założenia przedsiębiorstwo zatrudniało 1200 robotników i urzędników, w latach 20-tych następnego stulecia liczba wzrosła do 2000. Produkcja dzieliła się na trzy samodzielne fabryki obróbki metali, w których wytwarzano mechanizmy i części zegara. Dwie z nich znajdowały się w Świebodzicach, trzecia na terenie Czech, w pobliskim przygranicznym Broumovie, zbudowana w 1889 roku jako filialna fabryka Beckera, prowadzona przez jednego z braci - Paula Alberta Beckera. Istniał też cały kompleks zakładów pomocniczych, jak fabryka maszyn, odlewnia, blacharnia, zakład galwanizacyjny, zakład wyrobu tarcz zegarowych i kluczy metalowych, zakład obróbki drewna, w którym wytwarzano obudowy zegara, tartak, szlifiernia szkła z licznymi oddziałami. Przedsiębiorstwo zajmowało powierzchnię ponad 100 tys. m2, z czego 1/5 zajmowały budynki fabryczne. Podczas, gdy Becker główny nacisk kładł na produkcję wiedeńskich zegarów wahadłowych i budzików podróżnych, koncern dążył do rozszerzenia asortymentu produkcji, uwzględniając potrzeby oraz gusty krajowe i zagraniczne, a także tendencje w modzie. Kontynuując dotychczasową produkcję, wytwarzano też zegary morskie, roczne, kuchenne, stołowe, ścienne, stojące, w różnych gatunkach drewna i w różnych stylach. W 1913 roku uruchomiono, by zaspokoić potrzeby kilku rynków zagranicznych, produkcję budzików wg systemu amerykańskiego, a po I wojnie światowej zegarków kieszonkowych oraz liczników i precyzyjnych mechanizmów zegarowych. Szczególną wagę przykładano do produkcji zegarów pokojowych z mechanizmem bicia. Różnego rodzaju gongi, znane pod nazwami: "Gloria", "Dom", "Harffen", "Universal", "Trio", "Symphonie" itd., odznaczały się czystością dźwięków. Podstawą sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa była nie tylko świetna organizacja techniczna, zapewniająca stałą produkcję i jej wzrost, ale i umiejętne zorganizowanie handlu oraz zabieganie o stałe rynki zbytu. Handel eksportowy prowadzono za pośrednictwem specjalnych przedstawicielstw wraz z wzorcowymi sklepami. Eksport stanowi bardzo znaczący udział, wyniósł bowiem około 2/3 całej produkcji. W kraju zbyt towarów odbywał się hurtowo.

 

Podczas I wojny świtowej koncern pozbawiony był wielu ważnych zagranicznych obszarów zbytu. Poza tym siły produkcyjne musiały być przestawione na cele militarne. Po zakończeniu działań wojennych, stosunki handlowe w kraju i zagranicą podjęto od razu w pełnym zakresie, pomimo powstałej w tym czasie nowej zagranicznej konkurenci, m.in. we Włoszech i Japonii. Nasilająca się od początku XX wieku rywalizacja pomiędzy świebodzickim a szwarcwaldzkim przemysłem zegarmistrzowskim, szczególnie o zagraniczne rynki zbytu, zakończyła się w k. lat 20-tych XX wieku, w okresie światowego kryzysu gospodarczego, porozumieniem (1927r.), jednoczącego interesy zainteresowanych firm z obu obszarów - Shwarzwaldu i Śląska. Wchodząc w skład "Zrzeszenia" przedsiębiorstwo Beckera prosperowało do wybuchu II wojny światowej, sygnując swoje wyroby dalej tradycyjnym znakiem - kotwicą zwieńczoną koroną z inicjałami "GB".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest despoko

Proponuję stworzyć ogólny dział pt. Gustav Becker podtematy np historia, wiszace,stojące itp, nie mieszać GB w postach :):) nie każdy ma czas żeby zadać sobie odrobinę trudu by znaleźć porozrzucane ciekawostki dot. GB :cry: (powtarzają się) a to zabija POPULARNOSC tej wspaniałej firmy. nie jestem impregnowany na krytykę, myślę że to dobry pomysł. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przy okazji poprawiania w Wiki błędnej daty śmierci Beckera przypomniałem sobie o tym temacie.

Cóż. Dalej nie jest najlepiej, delikatnie mówiąc. Jakiś czas temu poprawiłem tam wielokrotne określenie firmy GB jako producenta zegarków. Ale kilka "perełek" jeszcze wymaga poprawki. Wstyd, żeby w polskim wydaniu hasła związane z Beckerem tak wyglądały.


Pozdrawiam

Piotr

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

No  ciekawy  artykul ,jeszcze brakuje kilku faktow  ale  to  juz  kolega  Mlot Thora  kiedys dopisze  moze,o terminowaniu  u  Kulbe i  innych  smaczkach  rozmawialismy  dwa lata temu z  Tomkiem ....

Gustav Becker  byl  miedzy  innymi  honorowym  czlonkiem  Walbrzyskiego  Stowarzyszenia  Zegarmistrzow od 1876  roku

post-27388-0-73643400-1526272055.png

Edited by janekp

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Janek, dzięki. Załączam tłumaczenie tego tekstu wykonane przez zaprzyjaźnioną germanistkę:

 

(...) zaszczyt zostać poinformowanym ze strony mistrza zegarmistrzostwa tej okolicy, znanego z założenia szczególnej gałęzi przemysłu zegarowego, chwalebnego właściciela fabryki oraz (ze strony) Książęcej Rady Komisyjnej, Pana Gustava Beckera z Freiburga, o przyjęciu przez niego, nadanego decyzją z listopada minionego roku, honorowego członkostwa, następującym pismem:

 

Do "Związku Zegarmistrzów z okręgu Waldenburg"

 

     "Poprzez Państwa obecnego przewodniczącego zegarmistrza Pana Fallera zostałem poinformowany, że zgodnie z decyzją Związku mianowany zostałem jego honorowym członkiem. Wyrażając Związkowi głębokie podziękowanie za to zaszczytne wyróżnienie zapewniam jednocześnie, że dołożę starań aby moimi niewielkimi siłami połączonymi z Państwa, w miarę możliwości przyczynić się do osiągnięcia Waszych pięknych, szlachetnych celów. 

     Uzyskane przeze mnie wyróżnienie cieszy mnie tym bardziej, że wyszło z miejsca i od mężów, z którymi z tego samego źródła czerpałem każdą najmniejszą część mojej wiedzy i umiejętności"

 

Z najwyższym poważaniem

                                                                         Wasz najbardziej oddany Kolega 

                                                      Gustav Becker

 

     Freiburg, 1 grudnia 1876 r.

 

     Niech pod każdym względem duch życiodajnej przyrody obudzony w naszym ojczystym kraju odniesie długotrwały skutek i jego cel, wspomagany szlachetną sztuką, w dużym stopniu nie docenianą, nowy rozkwit rodzącego się uznania osiągnięty zostanie w najwyższym stopniu.

 

Zarząd Związku Waldenburskiego

 

 

 


Wojtek + Certina Club 2000 od lat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakby ktoś się nie orientował. Waldenburg to ten Wałbrzych koło Świebodzic :)


Pozdrawiam

Piotr

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1901  odejscie  Kapplera zrodlo  Leipziger  Uhrmacher  Zeitung

post-27388-0-03647000-1528097944.png

Edited by janekp

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przeczytalem  artykul,rozmawialem  wczoraj  z  H H Schmid.Przy okazji  kazal bardzo pozdrowic  Adama  Mroziuka ,milo wspomina  sobie  wspolprace  z  nim  przy  kompletowaniu  informacji o  swiebodzickich  firmach,wspominalismy  tez  Wojtka  i  zegar Karola.

Bardzo  fajnie  ze  jeszcze  prowadzi  badania  i  przekazuje  materialy  roznym  osobom  w  celu  ich  publikacji.

Ja  jak  zwykle jestem  czepialski. :P

W  1880  roku siec  kolejowa  w  Niemczech  i Europie byla  tyle  rozwinieta  ze  mozna bylo  podrozowac  miedzy  duzymi  osrodkami  koleja.

Z  Karlsbad (gdzie  mial  byc  Becker  podobno  docelowo)do  Szwajcarii ( jako  sugestia  autora cel  podrozy)  jest  nie  po  drodze  przez Berchtesgaden ,tamtedy  blizej  do Monarchii  owczesnej .

Gdyby  Becker  chcial  do  lekarza  do  Szwajcarii  to  biorac  pod  uwage  stan  zdrowia,(wrzody  na  zoladku ?) raczej  wybralby  podroz  koleja  

Kolej  w Berchtesgaden pojawila sie  dopiero  w  1888  roku.

A  wiec  podrozowal  powozem  konnym w  tym  momencie  ale  to  jest  strasznie  niewygodne ,to  miasteczko  lezy  w  dolinie  u  przednoza Alp.

 

Linia  kolejowa laczaca  Salzburg - Munchen - Wieden istniala  juz  w  1860 roku.

 

https://www.google.fr/maps/place/83471+Berchtesgaden,+Allemagne/@47.6517918,12.1582086,9z/data=!4m5!3m4!1s0x4776eb5da8d79dd3:0x41d25a40937b770!8m2!3d47.6301796!4d13.0000742

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Bahnkarte_Deutschland_1861.jpg

 

Ja  mysle  ze  on  byl  w  podrozy  do lub  z   Bad  Gastein kolo Salzburga,juz  znanego  kurortu w Austrii.

Oto  lista  najczestszych  gosci :

 

Erzherzog Johann, Kaiser Franz Joseph I., der deutsche Kaiser Wilhelm I. und König Leopold II. von Belgien

Quelle: https://www.sn.at/wiki/Bad_Gastein © Salzburger Nachrichten VerlagsgesmbH & Co KG 2018

 

Tak  wiec  tam  byl  bardzo  znany  i  uwazany Kurort ,byc  moze  Gustav Becker  chcial  tam  sie  jeszcze  podleczyc  stad  podroz  przez  miasteczko Berchtesgaden do  Salzburga  wlasnie  po  leszeniu  w  kurorcie  Bad Gastein ?

Gdyby  tak dotrzec  do  listy gosci  z  tych kurortow ?

 

To  sa  oczywiscie  moje  przypuszczenia ale  nie  pozbawione logiki.

 

W  Berchtesgaden istniala  natomiast  klinika  zalozona przez  Ludwika  I ( Doctorhaus  ,Doktorberg)  -moze  to  ten  cel  podrozy,

 

Prosze  spojrzec  na  zarys  drogi  miedzy  tymi  miejscowosciami

https://www.google.at/maps/dir/Bad+Gastein,+%C3%96sterreich/83471+Berchtesgaden,+Deutschland/Salzburg,+%C3%96sterreich/@47.4695889,12.8234808,93728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x477730f276ac1c2b:0x3a674a880857db8c!2m2!1d13.132661!2d47.1140887!1m5!1m1!1s0x4776eb5da8d79dd3:0x41d25a40937b770!2m2!1d13.0000742!2d47.6301796!1m5!1m1!1s0x47769adda908d4b1:0xc1e183a1412af73d!2m2!1d13.05501!2d47.80949!3e0?hl=de

 Oczywiscie  byly tez  i  inne  kurorty  w okolicy np  Pongau .

 

Na  zakonczenie  najwyzsze  slowa uznania  dla  H H Schmid  za  to  ze  chce  mu  sie  jeszcze  w  tym  stanie zdrowia  szukac  sladow  po G B  i  prowadzic  dalsze  badania .

Kilka znanych  kurortow  w  okolicy  Salzburga:

 

anerkannte Kurorte In Salzburg sind acht Orte als Kurort anerkannt: Bad Dürrnberg, Solebad [2] Bad Gastein, radonhaltige Thermalquelle, Heilstollen, Real-Kurort Bad Hofgastein, radonhaltige Thermalquelle, Real-Kurort Mariapfarr, Heilklimatischer Kurort (Luftkurort) [3] Stadt Salzburg, Heilmoor, Moorbad, [4] [5] St. Veit im Pongau, Heilklimatischer Kurort (Luftkurort) [6] Bad Vigaun, schwefelhaltige Heilquelle, [7] Zell am See, Luftkurort [8]

Quelle: https://www.sn.at/wiki/Kurort © Salzburger Nachrichten VerlagsgesmbH & Co KG 2018

 

Gwoli  uzupelnienia 

w  nekrologu  w  lokalnej gazecie Berchtesgaden  podano wiek  67 lat,w  nekrologu  na  slasku  poprawny  wiek  66 lat.

W angielskiej  wikipedii  zla  data  zgonu :

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Becker

post-27388-0-50816800-1529901235_thumb.jpg

Edited by janekp

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skąd wracał Becker? No bo nie z Karlsbadu... Czy dotarł do Szwajcarii?  


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites

To  sa tylko  przypuszczenia ,wracac  mogl  tylko  z  kurortu  ktory  wymienilem,jechac  do  szwajcarii  nie  mogl  ,nie  ta  droga  z  Karlsbadu mogl  IMO  jechac  wlasnie  do  innego  Kurortu  kolo Salzburga .Szwajcaria  jako kierunek drogi  lub powrotu  IMO  odpada  ,zostaja  kurorty  lub rodzina  bardzo  bliska-brak danych

Edited by janekp

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.