Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

oldboy

Kupić tę Omegę?

Recommended Posts

Jestem pod wrażeniem kompetencji większości gości strony. Nie jestem ekspertem wiedzy inżynierskiej o budowie, poszczególnych elementach, choć lubię poczytać , kiedy o tym z pasją piszecie.

Ja zegarki po prostu lubię, a w związku z upływem lat pojawiają się szczęśliwie dylematy o możliwości kupna czegoś ładnego.

A nie koniecznie jednak baaardzo drogiego.

Chciałem kupić zearek o jakimś trochę nieformalnym charakterze.

I zobaczyłem Omegę Constellation automat / nie Double Eagle - dla mnie za masywna/.

Dokładny numer referencyjnytej Omegi - 1302.30.

Mało złota, dość delkatna.

Podoba mi się po prostu

Uruchomiłem łańcuch ludzi dobrej woli..

No i mogę ją mieć za 2300 franków szwajcarskich prosto z Genewy.

Wiem, że jest to sporo taniej niż u naszych dystrybutorów /Krzyś - Katowice ten model za ok 8700/

Proszę o radę, Waszym zdaniem - czy warto Ten model, za Tę cenę.

A także, czy mógłbym jakoś zaoszczędzić jeszcze na zwrocie podatku MVst, jeżeli zegarek byłby przysłany do Polski.

Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za podpowiedź co do statusu Polski,

ale zegarek migrował będzie /ewentualnie/ ze Szwajcarii.

Tam właśnie leży miasto o którym pisałem - Genewa.

Szwajcaria - dla wiedzy Kolegi - nie należy do UE.

Stąd moje pytanie o zwrot MVSt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest *Adam*

Proponuje telefon do Urzędu Celnego gdyż Szwajcarie z UE mogą łączyć umowy co do swobodnego przepływu w tym wypadku towarów. Gdyby tak było to formalnie nie jest w UE ale jednak jest. :wink:

 

ps Chętnie poznam odp na to pytanie :lol:

 

Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest *Adam*
Towary przywożone ze Szwajcarii i Lichtensteinu.

 

 

 

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. WE L 300 z 31.12.1972 r.) zawiera postanowienia nieco odmienne od innych umów o wolnym handlu, których stroną jest Wspólnota. Na jej podstawie towary pochodzące (w rozumieniu tej Umowy) ze Wspólnoty i ze Szwajcarii korzystają, we wzajemnym handlu, z preferencji celnych. Preferencje te dotyczą także towarów powracających, czyli np. towarów o wspólnotowym preferencyjnym pochodzeniu przywożonych do Wspólnoty ze Szwajcarii. Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych towarów, dla których w Umowie obustronnie przewidziano preferencyjne traktowanie. W praktyce dotyczy więc towarów z działów od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu (wyjątkiem są towary z Załącznika I do Umowy ze Szwajcarią) oraz towarów wymienionych w Protokole 2 tej Umowy, z uwzględnieniem postanowień w nim przewidzianych. Jeżeli Umowa wprowadza jednostronne preferencje, zastosowanie ich wobec towaru powracającego nie jest możliwe. Taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do towarów rolnych (działy od 1 do 24 HS).

 

 

 

Postanowienia ww. Umowy EWG-Szwajcaria dotyczą także Lichtensteinu, ponieważ kraj ten pozostaje w unii celnej ze Szwajcarią.

 

 

 

W związku z powyższym należy przyjąć następującą procedurę postępowania w odniesieniu to towarów przywożonych ze Szwajcarii i Lichtensteinu z dowodem ich preferencyjnego wspólnotowego pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR.1 lub właściwa "deklaracja na fakturze").

 

 

 

1) Zgłaszający może wnioskować o zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów jako powracających na podstawie art. 185 i 186 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, dowód ich preferencyjnego pochodzenia może być brany pod uwagę przy ustalaniu, czy takie zwolnienie jest w danym przypadku możliwe.

 

 

 

2) Zamiast wniosku o zwolnienie towarów z należności celnych przywozowych na podstawie ww. przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w odniesieniu do towarów, dla których Umowa UE-Szwajcaria przewiduje obustronne preferencje (w przybliżeniu odpowiada to towarom przemysłowym), mogą zostać zastosowane preferencje w oparciu o wspomnianą Umowę. Wówczas w polu 36 (preferencje) dokumentu SAD zgłaszający powinien zamieścić kod 300 (pozostałe preferencje taryfowe), a w polu 34a kod CH.

 

 

 

3) Gdy zgłoszenie dotyczy towarów, dla których Umowa UE-Szwajcaria nie przewiduje obustronnych preferencji (w przybliżeniu odpowiada to towarom rolnym), brak jest możliwości zastosowania takich preferencji. W tym przypadku w polu 36 należy podać kod rozpoczynający się cyfrą 1, a w polu 34a kod Szwajcarii (CH).

 

 

 

Szczegóły dotyczące wypełniania dokumentu SAD w takich przypadkach są zamieszczone w "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD".

 

 

 

Jeżeli wspólnotowe pochodzenie towaru jest udokumentowane tylko niepreferencyjnym dowodem pochodzenia (np. zwykłe świadectwo pochodzenia) możliwe jest wyłącznie zwolnienie z należności celnych przywozowych w oparciu o artykuły 185 i 186 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

http://www.mofnet.gov.pl/sluzba_celna/doku...31c1e9bd1648492

 

2 wyjścia albo tak jak pisałem zadzwonić zapytać o zegarek albo samemu śledzić wszystkie przepisy

 

Pozdrawiam :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeżeli zegarek kupi ktoś w Szwajcarii i przywiezie, to zapłacisz 7,6 %Vat,

przy wysyłce w szwajcarii doliczą Ci 22 % VAT i na granycy cło i VAT polski od zadelkarowanej wartości.

 

cytuję:

 

Well, Klod, this Zenith is in stock immediately available at that export price. If you come and pick it up here in Switzerland, you can 7.6 % VAT only, however, shipping to Poland will be plus 22 %. How would you like to proceed...?! Thanks, Daniel

 

 

Więć w przypadku szwajcarii lepiej mieć kogoś, kto przywiezie go jako swój, albo szukaj zegarka w UE.

 

(najlepiej kup moją constallation :-) )


_________
Klaudiusz

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.