Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
dariusz chlastawa

Regulamin tego subforum

Recommended Posts

Regulamin forum „Zegarki i inicjatywy forumowe i tematyczne związane z zegarkami”

 

1. Niniejsze subforum techniczne powstało w celu usystematyzowania wszelkich inicjatyw powstałych bądź też tylko oferowanych na forum KMZiZ.

Głównie służy zebraniu, publikowaniu, dyskusjom oraz prowadzeniu wszystkich projektów mających na celu zaprojektowanie, wyprodukowanie i dystrybucję bądź też tylko dystrybucję :

 

a. Zegarków, gadżetów, materiałów promocyjnych przygotowanych przez KMZiZ, na potrzeby działania forum, podkreślające ważne wydarzenia historii forum a także związane z dorocznymi edycjami specjalnymi zegarków dla członków Stowarzyszenia i Użytkowników forum

b. Zegarków w ograniczonych, limitowanych edycjach powstałych jako odpowiedź na oddolną inicjatywę użytkowników forów tematycznych

c. Projektów komercyjnych kierowanych wyłącznie do użytkowników forum KMZiZ

d. Projektów komercyjnych bądź niekomercyjmych oferowanych do sprzedaży/dysrybucji za pomocą platformy www forum KMZiZ

d. Zakupów grupowych mających na celu wynegocjowanie korzystnych warunków zakupu zegarków lub akcesoriów zegarkowych dowolnych producentów.

 

2. Założenia i projekty zegarków, akcesoriów, gadżetów etc wykorzystujących znak słowny, słowno-graficzny, logo KMZiZ koordynuje i zatwierdza Zarząd w imieniu Stowarzyszenia KMZiZ.

 

3. Projekty personalizacji, propozycje marek zegarków są konsultowane z Użytkownikami forum. Zarząd może poprosić o koordynowanie projektu dowolnego Użytkownika forum, który akceptując ten wybór bierze na siebie odpowiedzialność za sprawne i terminowe przeprowadzenie projektu. Te same zasady dotyczą akcesoriów zegarkowych, kalendarzy, kubków i wszelkich gadżetów noszących logo KMZiZ. O częstotliwości takiej inicjatywy decyduje Zarząd ogłaszając to na forum głównym i zamieszczając odnośnik do niniejszego suborum technicznego.

 

4. Każdy czynny Użytkownik Forum lub Członek Stowarzyszenia KMZiZ ma prawo zgłaszania oddolnych inicjatyw forumowych. Zegarki, gadżety i akcesoria poszczególnych forów i podforów tematycznych będą realizowane w oparciu o akceptację Zarządu.

Aby uzyskać taką akceptację należy:

 

a. Założyć wątek na niniejszym subforum technicznym z krótkim opisem pomysłu. Pomysł może być zamieszczony na konkretnym forum, którego dotyczy inicjatywa z odnośnikiem do subforum technicznego. Zapobiega to zaśmiecaniu forum tematycznego wpisami dyskusji nad projektem. Moderator ma prawo przenieść wątek z forum tematycznego do niniejszego forum.

b. W przypadku przegłosowania zgody, że jest wstępne zainteresowanie takim projektem, inicjator projektu wysyła na mail zarząd@zegarkiclub.pl opis projektu zawierający:

i. Inicjatora/koordynatora projektu (imię, nazwisko, adres, mail, nr kontaktowy)

ii. Nazwę projektu (np. „zegarek 4 pory roku”)

iii. Krótki opis projektu ( kto będzie producentem , na czym polega jego wyjątkowość, stopień modyfikacji, rodzaj(rodzaje) proponowanego mechanizmu, proponowani producenci, czy producenci byliby zainteresowani wykorzystaniem projektu jako dostępnego poza forum )

iv. Czas realizacji (od – do)

v. Zamierzony budżet (w PLN)

vi. Sposób płatności ( np. przedpłaty , płatność w chwili odbioru , płatność za pobraniem etc)

vii. Sposób wysyłki

Vii.Gwarancje , sposób załatwiania reklamacji

 

5. Po udzieleniu akceptacji koordynator jest odpowiedzialny za sprawną realizację projektu ograniczając się na subforum technicznym do trzech wątków: dyskusja, głosowania, lista zapisów.

 

6. Zarząd ma prawo do odmowy akceptacji projektu w szczególności jeśli istnieją niejasności co do sposobu płatności , dostarczania towaru etc.

W wypadku uzasadnionych wątpliwości , zarząd może również opublikować listę zastrzeżeń na forum.

 

7. Jeśli wybrany przez głosujących producent jest zainteresowany marketingowym wykorzystaniem faktu realizacji projektu powinien skontaktować się z Zarządem KMZiZ celem ustalenia szczegółów ( np. wniesienie opłaty na cele statutowe Stowarzyszenia lub proporcjonalne obniżenie ceny zegarka dla uczestniczących w projekcie).

 

8. Projekty komercyjne to propozycje limitowanych edycji zegarków skierowane wyłącznie do użytkowników forum KMZiZ proponowane przez producentów bądź wykorzystanie forum KMZiZ jako platformy sprzedażowej. Realizacja takiego projektu wymaga kontaktu z Zarządem i uzyskania akceptacji, przygotowania opisu projektu, korzyści płynących dla Użytkowników oraz Stowarzyszenia.

 

9. Inicjatywy tzw. „grupy zakupowej” nie wymagają zgody Zarządu z zastrzeżeniem ,że nie mogą stać w jawnej sprzeczości z regulaminem czy statutem Stowarzyszenia KMZiZ ( np grupowy zakup podróbek zegarków ). Należy w jasny sposób opisać, czego dotyczą. Za sprawną realizację zakupu grupowego odpowiedzialny jest inicjator.

 

10.Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację inicjatyw , których nie prowadzi a jedynie je zaakceptował , jak również za realizację zakupów grupowych.

 

11. Jeśli inicjatorem/prowadzącym projekt jest zarząd KMZiZ , stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu.

 

Wprowadzenie uporzadkowanej regulacji opisanej w powyższym regulaminie ma na celu usystematyzowanie projektów jak również zminimalizowanie ryzyka z tym związanego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.