Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
News will be here

svedos

Użytkownik
 • Content Count

  98
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

227 Entuzjasta zegarmistrzostwa

Recent Profile Visitors

419 profile views
 1. Lotniczy zegar pokładowy typu ACzS-1 Producent Czelabińska Fabryka Zegarów MOLNIJA Przeznaczenie Zegar przeznaczony jest do wyświetlania aktualnego czasu w godzinach i minutach, pomiaru czasu lotu w godzinach i minutach oraz pomiaru krótkich odcinków czasu do 30 minut w minutach i sekundach. Ważne Zegarki z indeksem: K na tarczy przeznaczone są do oświetlenia światłem czerwonym B - ma fluorescencyjne (luminescencyjne) wskazówki i oznaczenia Dane techniczne Wymiary gabarytowe, mm 85x91,4x91,4 Waga zegarka, 655 gram Czas pracy zegara w dniach -3 dni Dobowe dokładność zegara przy temperaturze +20±5 stopni C, s ±20 Liczba kamieni 26 Napięcie zasilania grzejnika elektrycznego DC 27 V ± 2,7 V Rezystancja grzałki elektrycznej, 50 ± 2 Om Zegarek podejmuje pracę po wykonaniu dwóch pełnych obrotów lewej koronki. Budowa zegara Zegarek ACzS-1M składa się z trzech mechanizmów: a) mechanizmu konwencjonalnego zegarka mechanicznego służącego do odliczania aktualnej godziny; b) mechanizm stopera do pomiaru i liczenia krótkich okresów czasu; c) mechanizm czasu lotu wskazujący czas przelotu statku powietrznego. Wszystkie trzy mechanizmy posiadają połączenie kinematyczne w postaci układu dźwigniowego i napędzane są z dwubębnowej przekładni naciągu mechanizmu zegarowego. Mechanizm zwykłego zegarka pracuje w trybie ciągłym, ale mechanizmy pomiaru czasu lotu i stopera można włączać i wyłączać, czyli mechanizmy te mogą działać osobno lub jednocześnie. Zegarek zamknięty jest w obudowie wyposażonej w grzałkę elektryczną z termostatem. Do pomiaru czasu używa się tarczy, która posiada trzy skale: 1) dużą skalę główną wyskalowaną w trybie 12 godzinnym, która służy do odliczania czasu pracy zegara w godzinach i minutach oraz czasu działania stopera w sekundach; 2) małą górną skalę do zliczania czasu lotu w godzinach i minutach opisaną jako „Czas lotu - Время полета” 3) małą dolną skalę do odliczania minut stopera opisaną jako „sec - сек” Na górnej małej skali czas lotu umiejscowione jest kwadratowe okienko sygnalizacyjne wskazujące aktualny stan zegara. Otwór sygnalizacyjny w tarczy: czas lotu włączony (czerwony), czas lotu zatrzymany (czerwono-biały), czas lotu wyzerowany (biały) Sterowanie zegarkiem odbywa się za pomocą dwóch przycisków/pokręteł/koronek: lewy (czerwony) służy do nakręcania zegarka, przesuwania wskazówek, uruchamiania, zatrzymywania oraz ustawiania wskazówek mechanizmu czasu lotu na zero; prawy (пуск - początek)) - przeznaczony do uruchamiania i zatrzymywania zegara; uruchamiania, zatrzymania i powrotu do zerowych wskazówek stopera. Mechanizm zegara Gdy mechanizm jest uruchomiony, wskazówki godzin i minut poruszają się w sposób ciągły. Mechanizm składa się z dwóch bębnów sprężyn naciągowych, napędu kół, wychwytu i układu oscylacyjnego (balansu). Częścią mechanizmu jest układ nastawczy i naciągowy służący do nakręcania zegarka i ustawiania wskazówek. Zegar nakręca się obracając lewą koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Koronka nie obraca się w odwrotnym kierunku to znaczy nie ma biegu jałowego. Pełne naciągnięcie sprężyn zapewnia działanie mechanizmu przez trzy dni. Aby zapewnić dokładność chodu i wskazań należy zegar nakręcać raz na dwa dni. Praca układu naciągu (rys.4) Lewa Koronka (9) obraca się wraz z małym kołem naciągu osadzonym na wale (10). Zęby małego koła naciągu, obracające koło naciągu bębna (2) zamontowane na kwadracie wału bębna (12) i przenoszą obrót na wał bębna. Wał bębna nawija sprężynę główną (1). Zapadka zapobiega obrotowi wału bębna w przeciwnym kierunku. Obrót koła naciągu drugiego bębna odbywa się z koła naciągu (2 )pierwszego bębna przez koło pośrednie. Praca układu nastawczego (rys4.) Po wyciągnięciu lewej koronki (9) do końca zatrzask (11) wchodzi swoim końcem do rowka wałka i unieruchamia go w tym położeniu. Podczas obracania koronką wałek obraca koło przekładniowe (8), obracające koło minutowe (3). Przez nie obrót przekazywany jest do koła wskazówki minutowej (4), połączonego ciernie z trzpieniem koła centralnego. Obrót koła osi godzinowej (5) jest przekazywany z zębów koła minutowego (3). Na osi koła godzinowego umieszczona jest wskazówka godzinowa (7), a na górnej części osi minutowej – wskazówka minutowa (6). Mechanizm czasu lotu (rys.5) Działanie mechanizmu czasu lotu wyznaczają trzy położenia mostka sygnalizacyjnego. Pozycja I – start. Otwór sygnalizacyjny w tarczy czas lotu włączony (czerwony) Po naciśnięciu lewej głowicy dźwignia spustowa 1 mechanizmu zliczającego, poruszając się, obraca koło kolumnowe 2 o jeden ząb zapadkowy. W tej pozycji, jak w każdej innej, koło kolumnowe jest unieruchomione sprężyną 3. Dźwignia rozrusznika powraca do pierwotnego położenia za pomocą sprężyny spiralnej 4. Po obróceniu koła kolumnowego dźwignia czasu lotu 5 zeskakuje z kolumny koła i pod działaniem sprężyny 6 wpada w zagłębienie. Obracając się na śrubie 7, dźwignia sprzęga koło 8 i tryb 9 z kołami minut (10) i godzin (11). Jednocześnie kolumna koła kolumnowego, naciskając występ młotka (12), podnosi go z wnęki na kolumnę (pierwsze podniesienie młotka) i odsuwa od serc (13) i 14. Zaczynają się serca obracać się wraz z kołami minutowymi i godzinowymi czasu lotu. Mechanizm czasu lotu zaczyna działać. Pozycja II – zatrzymanie. Otwór sygnalizacyjny w tarczy czas lotu zatrzymany (czerwono-biały) Po drugim naciśnięciu lewej głowicy dźwignia spustowa (1) poruszając się, obraca koło kolumny (2) o kolejny ząb zapadkowy. W tym przypadku dźwignia czasu lotu (5), unosząca się z wgłębienia na kolumnę i obracająca się wokół śruby (7), odłącza koło (8) i tarczę (9) od sprzężenia z kołami minut (10) i godzin (11). Jednocześnie młotek (12) wraz z mostkiem sygnalizacyjnym (15), obracając się wokół osi (16), zostaje podniesiony przez drugi występ na kolumnę koła kolumnowego (drugie podniesienie młotka). Mechanizm czasu lotu zatrzymuje się. Pozycja III - powrót wskazówek. Otwór sygnalizacyjny w tarczy czas lotu wyzerowany (biały) Po trzecim naciśnięciu lewej głowicy dźwignia spustowa (1) poruszając się, obraca koło kolumny (2) o kolejny ząb zapadkowy. W tym przypadku dźwignia czasu lotu (5) przesuwa się wzdłuż kolumny koła kolumnowego i nie zmienia swojego położenia. Młotek (12) wraz z mostkiem sygnalizacyjnym (15) zeskakuje z kolumny i pod działaniem sprężyny (17) wpada do wnęki koła kolumny, uderzając w serca (13)-minutowe i (14)-godzinne. Serca zaczynają się obracać pod wpływem siły młotka i wraz ze wskazówkami minutowymi i godzinowymi czasu lotu powracają do pozycji zerowej. Mechanizm stopera (rys.6) O działaniu mechanizmu stopera decydują trzy położenia. Pozycja I – start. Po naciśnięciu prawej koronki dźwignia startowa (18), poruszając się, obraca koło kolumny (8) o jeden ząb zapadkowy. Koło kolumny jest ustalane na pozycji za pomocą sprężyny (10). Dźwignia startowa powraca do pierwotnego położenia za pomocą sprężyny (17). Po obróceniu koła kolumnowego mostek dźwigni stopera (4) i dźwignia wahliwego drążka (11) wyskakują z kolumn i pod działaniem sprężyn (5) i (13) wpadają w zagłębienia koła kolumnowego, sprzęgając koło (1) z drugim kołem chronografu (2) i koło wahliwe (14) z kołem chronografu minutowego (16). Jednocześnie kolumna koła kolumnowego, naciskając występ młotka (9), podnosi go z wnęki koła na kolumnę. Młotek obracając uwalnia serca (15) i (3), które wraz z kołem minutową i sekundową chronografu zaczynają się obracać. Mechanizm stopera zaczyna działać. Hamulec (6) znajdujący się na kolumnie koła kolumnowego ślizga się po nim, pozostając w tym samym położeniu. Pozycja II – zatrzymanie mechanizmu. Po ponownym naciśnięciu prawej głowicy spustowej dźwignia spustowa 18 ponownie obraca koło kolumny o jeden ząb, co z kolei wraz ze swoimi kolumnami podnosi dźwignię stopera 4 i dźwignię wahacza 11 z wnęki do góry, a tym samym odsuwa koło 1 od koła 2 i tarczę wahliwą 14 od koła 16. Przenoszenie obrotu na wskazówkę sekundową i minutową zostaje zatrzymane. Hamulec 6, również sterowany kołem kolumnowym, ustala wskazania sekundnika i chroni go przed przypadkowym przesunięciem, gdy stoper jest wyłączony, a także chroni wskazówkę przed przesuwaniem się i ślizganiem na skutek wibracji. Zarówno hamulec 6, jak i podwójny młotek 9 działają pod działaniem sprężyn 7 i 12 i zapewniają hamowanie oraz przywracają wskazówkę stopera do zera, gdy koło kolumny znajduje się we wgłębieniu. Pozycja III - zerowanie. Przy kolejnym, trzecim naciśnięciu prawej koronki, dźwignia spustowa (18) ponownie obraca koło kolumnowe o jeden ząb, zapewniając w ten sposób taki układ wzajemnie połączonych części, w którym hamulec (6) jest usuwany z koła (2), a podwójny młotek wpadający do wnęki pod działaniem sprężyn (7) i (12) uderza w serca i przywraca wskazówki stopera do zera. Grzejnik elektryczny Grzejnik elektryczny służy do utrzymywania temperatury roboczej w godzinach w temperaturze otoczenia poniżej +5 stopni C. Jest przeznaczony na prąd stały o napięciu 27 woltów z dopuszczalną odchyłką ±2,7 wolta. Rezystancja grzejnika elektrycznego mieści się w zakresie 50 omów ±2 omów. Grzejnik elektryczny składa się z drutu nichromowego o przekroju 0,16 mm, nawiniętego na płytki mikowe i izolowanego mikowymi przekładkami. Płytki mocuje się do osłony grzejnika poprzez zagięcie końcówek. Osłona grzejnika mocowana jest do podstawy grzejnika za pomocą dwóch zacisków. Jeden pin jest podłączony do śruby i jest bezpośrednio podłączony do instalacji; drugi pin jest podłączony do termostatu i przez niego druga śruba jest również podłączona do instalacji Termostat służy do włączania nagrzewnicy elektrycznej, gdy temperatura w zegarze spadnie poniżej +5 stopni C i wyłączania nagrzewnicy elektrycznej, gdy temperatura wzrośnie powyżej +25 stopni C, zapobiegając w ten sposób przegrzaniu mechanizmu. Instrukcja obsługi Nakręcanie zegarka Nakręć zegarek, obracając lewą koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zatrzymania. Nie należy wywierać nadmiernej siły na koronkę pod koniec nakręcania sprężyny, gdyż może to spowodować jej pęknięcie. Ustawianie wskazówek Aby ustawić wskazówki, należy maksymalnie wyciągnąć lewą koronkę i obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawić godzinę. Wskazówki należy zmienić wyłączając najpierw mechanizm czasu lotu, tj. gdy w otworze sygnałowym tarczy widoczny jest kolor biały. Ustawianie aktualnego czasu Ustawianie aktualnego czasu czasu należy wykonać w następujący sposób: a) zatrzymać zegarek przekręcając prawą koronkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; b) naciskając prawą koronkę, wyzeruj wskazówkę sekundową i minutową stopera; c) ustawić wskazówki minutowe i godzinowe na dokładną godzinę (patrz punkt 2); d) po zsynchronizowaniu czasu z zegarem wzorcowym, obróć prawą koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uruchomić zegarek. W przypadku używania zegarka w temperaturach poniżej +5 stopni C, przed ustawieniem wskazówek na dokładną godzinę należy włączyć grzałkę elektryczną i rozgrzać zegarek przez 5 - 7 minut. Korzystanie z przycisków sterujących I. Aby uruchomić mechanizm czasu przelotu, naciśnij lewą koronkę (czerwona). W otworze tarczy pojawia się czerwony sygnał. II. Aby zatrzymać mechanizm czasu lotu, naciśnij lewą koronkę. W otworze tarczy widoczny jest czerwono-biały sygnał. III. Aby przywrócić wskazówki mechanizmu lotu do pozycji zerowej, naciśnij lewą koronkę. W otworze tarczy widoczny jest biały sygnał. Działanie mechanizmu czasu lotu zegarków przeznaczonych do pracy w oświetleniu „czerwonym światłem” i posiadających indeks K na tarczy wyznaczają trzy położenia mostka sygnalizacyjnego, pomalowanego białą i szarą farbą. I. Aby uruchomić mechanizm czasu przelotu, naciśnij lewą koronkę. W otworze tarczy pojawia się szary sygnał. II. Aby zatrzymać mechanizm czasu lotu, naciśnij lewą koronkę. W otworze tarczy widoczny jest szaro-biały sygnał. III. Aby przywrócić wskazówki mechanizmu lotu do pozycji zerowej, naciśnij lewą koronkę. W otworze tarczy widoczny jest biały sygnał. Uruchomienie, zatrzymanie stopera oraz powrót wskazówki sekundowej i minutowej do pozycji zerowej odbywa się poprzez kolejne naciśnięcie prawej koronki. Regulacja zegara Jeżeli zegar się spóźnia, należy przesunąć regulator wzdłuż skali w stronę znaku (+), jeżeli zegar się spieszy, to w stronę znaku (-) (rys. 8). Przesunięcie regulatora o jedną działkę skali powoduje zmianę dokładności chodu o 15 sekund na dobę. Zegar należy wyregulować, jeśli jego dokładność dobowy przekracza ±20 sekund. Na podstawie dokumentacji fabrycznej z wykorzystaniem materiałów foto i z internatu opracował Sylwester Szwedo ACzS_1_opracowanie.pdf
 2. svedos

  GERLACH

  Przedseryjny egzemplarz kolejnej trzeciej już wersji Dywizjonu 303
 3. svedos

  GERLACH

  Nowość, PRECYZYJNY instrument pokładowy.
 4. Uwierz mi da się, w większości przypadków przy przeciągnięciu i zblokowanym module automatu będzie ona "przeskakiwać na kole naciągu ale tak jak napisałem wyżej w kilku przypadkach połamało zęby półbeczki. Co do problemów z automatem to nigdy nie spotkałem się z opisywanym przez Ciebie problemem. A kulki w łozysku....no cóż przynajmniej nie trzeba wymieniać łożysk na nowe bo te są wyjątkowo trwałe...głośne jak T34 na polu walki ale nie do zajechania. Pod warunkiem że ktoś nie padnie na pomysł wyciszenia ich za pomocą niewłaściwego środka smarnego i da gęsty olej, łożysko wyciszy ale automatycznego nakręcania nie będzie :-), SG zaleca do smarowania Moebiusa 9010.
 5. Nie wiem kto Cię straszył i być może był to Wilk ale przez moje ręce przeszło kilkanaście tysięcy mechanizmów ST25 i jakoś w żadnym z nich nigdy nie rozsypała się półbeczka. Od lat też wyrażasz opinie na temat mechanizmów SG nie mając z nimi w zasadzie z nimi styczności.Owszem zdarzały się przypadki że w wyniku zablokowania modułu automatu ktoś przy ręcznym dokręcaniu nie zważając na powstały opór zjechał "półbeczkę" a i takich przypadków na te kilkadziesiąt tysięcy było może 3-4. Generalnie mechanizmy z serii ST25xx po ponad 12 latach ich stosowania w naszych zegarkach i oczywiście serwisowania uważam za bardzo udane,trwale i solidnie wykonane. A ponad 90% usterek jakie były zgłaszane przez użytkowników to była spowodowana niewłaściwą obsługą i nie stosowaniem się do instrukcji obsługi i tyczy się to głównie mechanizmów BigDate które nie wybaczają w tym zakresie błędów. Podstawowy błąd to używanie przycisku szybkiej zmiany daty w trakcie fazy jej zamiany, może to doprowadzić do złamania palca przerzutnika na kole zmianowym, lub wyrwania dźwigienki pośredniej z dźwigni szybkiej zmiany data ( dźwigienka jest nitowana i wyrywa się nit.)
 6. Tym razem nowe wcielenie SeaGulla Ocean Star 816.32.1210. SeaGull wypuścił dotychczas kilka jak nie kilkanaście wersji swojego flagowego divera Ocean Star. Prezentowany model to wersja w stalowej (316L) 44 mm kopercie, z szafirowym szkłem i szafirową wkładką bezela. Z deklarowanym WR300 jak na rasowego nurka przystało.Zegarek jest dostarczany przez producenta na stalowej bransolecie .Zastosowany w zegarku mechanizm to ST2130 . Dostępne kolory tarczy to czarna, zielona i niebieska.
 7. svedos

  GERLACH

  Nie oczekuj od nas że podamy Ci szczegółowe dane z zakresu metalurgii, produkcji szkła czy elementów gumowych, nie poinformujemy też jakie szczegółowe skladniki mają stosowane przez nas zegarkowe środki smarne czy ile luminoforu jest w lumie. Takich informacji nie udzielają żadne firmy z branży zegarkowej. Dostałeś jednoznaczną odpowiedź jaki rodzaj mosiądzu jest używany do produkcji naszych kopert gdzie słowa mosiądz stopowy nie są tożsame ze stopem.
 8. svedos

  GERLACH

  To jest mosiądz stopowy, odporny na korozję i podatny na obróbkę mechaniczną.
 9. Odpowiedź masz poniżej, wymiary w mm i w zależności od jakości wykonania wskazówek da się je zamienić lub dopasować do osi Miyota godzinowa 1,52 minutowa 1,0 ETA 2824 godzinowa 1,50 minutowa 0,9 (PT 5000 jest kopią ETA więc wymiary powinny być takie same) NH godzinowa 1,50 minutowa 0,89 Tarcze to niestety zupełnie inna bajka i maja inne rozstawy nóżek mocujących a tym samym nie są współzmiennie.
 10. Zapewne jest wklejony na taśmę dwustronna lub na klej akrylowy, ja zdejmiesz bezel to całość najlepiej podgrzać np. suszarką do włosów, klej lub taśma się uplastyczni i najzwyczajniej w świecie delikatnie wypchnąć, można sobie czymś pomóc delikatnie tak żeby nie uszkodzić, ja używam nożyka do kopert.
 11. svedos

  GERLACH

  Wprowadzamy ostatnie korekty tak że trzeba jeszcze trochę poczekać.
 12. svedos

  GERLACH

  Z tą (36 podziałek dla 30-minutowego chrono) podziałką trafiło na rynek kilkanaście egzemplarzy. Błąd został popełniony w fabryce produkującej tarcze na etapie przygotowania do produkcji i nikt tego nie wyłapał. Tych kilkanaście sztuk to dzisiaj "białe Kruki" , model jest w ofercie do dzisiaj ale z prawidłową podziałką.
 13. svedos

  GERLACH

  Kilka nowości które pojawią się w najbliższym czasie I takie zamówienie specjalne dla naszych Jastrzębi
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.