Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
News will be here

SPRZEDAM


Regulamin działu Sprzedam

Regulamin działu SPRZEDAM

 

§ 1.

Definicje

 1. KMZiZ – Klub Miłośników Zegarów i Zegarków.
 2. Forum KMZiZ – strona w sieci internet pod adresem „https://zegarkiclub.pl/forum”.
 3. Sprzedający – osoba fizyczna nieprowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie handlu zegarkami, zegarami oraz akcesoriami dla zegarmistrzostwa (np. paskami do zegarków, częściami do zegarów i zegarków, itp.) oraz nieświadcząca usług  w tym zakresie.
 4. Sprzedawca profesjonalny – osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą lub osoba prawna zajmująca się profesjonalnie sprzedażą zegarów, zegarków i akcesoriów zegarmistrzowskich lub świadcząca usługi w tym zakresie, mająca podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem KMZiZ. Taki użytkownik forum posiada specjalny status i oznaczenie „Sprzedawca Profesjonalny” widoczne w jego profilu.
 5. Kupujący – zarejestrowany użytkownik forum KMZiZ zainteresowany zakupem przedmiotu oferowanego przez Sprzedającego.
 6. Oferta – post opublikowany w dziale „SPRZEDAM” zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w paragrafie 3 regulaminu.
 7. Wiadomość PM – wiadomość wysłana za pomocą komunikatora wbudowanego w forum KMZiZ, dostępnego dla zalogowanych użytkowników.

 

§ 2.

Zasady ogólne

 1. Forum Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków (dalej w skrócie zwane forum KMZiZ) to miejsce wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń na tematy związane z historią zegarmistrzostwa, stosowanymi w tej branży technologiami, zegarami i zegarkami, tworzone przez miłośników i pasjonatów. Integralną częścią forum jest dział „RYNEK”. Przeznaczony jest on do publikowania ofert i inicjowania transakcji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami forum KMZiZ, chcącymi sprzedać lub kupić zegary i zegarki, a także produkty i akcesoria bezpośrednio związane z zegarmistrzostwem. Wszelkie Smartwatche i sportowe opaski posiadające funkcję odmierzania czasu bez względu na markę i producenta są rozumiane jako zegarki.
 2. Dział „RYNEK” forum KMZiZ służy do publikowania ofert i uzgadniania warunków transakcji między zainteresowanymi stronami, a jego właściciel tj. Stowarzyszenie Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, administratorzy forum i moderatorzy forum, nie odpowiadają w żadnym stopniu za rzetelność tych ofert ani za skutki transakcji przeprowadzonych na podstawie ofert publikowanych w tym dziale. Każdą ofertę zaleca się dobrze sprawdzić, a zakup zegarka/zegara warto zawsze poprzedzić ekspertyzą u zegarmistrza, który jest w stanie potwierdzić jego rzeczywisty stan i oryginalność. Warto poprosić o referencje innych klubowiczów, z którymi sprzedający lub kupujący zawierał wcześniej transakcje.
 3. Moderatorzy i Administratorzy forum dołożą wszelkich starań, aby nierzetelne oferty zostały usunięte, a osoby oferujące podróbki bądź produkty niezgodne z opisem, zostały wykluczone z forum lub zablokowane.
 4. Moderatorzy i Administratorzy forum mają prawo usunąć posty ofertowe (oferty) naruszające regulamin, bez wzywania sprzedającego do poprawy oferty sprzedaży.
 5. Nieaktualizowane oferty w dziale „Sprzedawców profesjonalnych” i w dziale „Poszukuję”, będą usuwane po 90 dniach. Aktualizacji oferty może dokonać jej autor poprzez edycję oferty lub jej podbicie dodaniem komentarza.
 6. Do kontaktu z właścicielem ogłoszenia służą prywatne wiadomości PM, e-mail i inne wyszczególnione przez niego sposoby komunikacji. Oferta powinna zawierać co najmniej kontakt PM.
 7. Użytkownicy forum nie mogą dodawać komentarzy do ofert sprzedażowych w dziale RYNEK. Zabronione są dyskusje pod postami ofertowymi. Wszelka komunikacja między Sprzedającym i zainteresowanymi ofertą użytkownikami forum, musi być prowadzona na kanałach prywatnych – poprzez prywatne wiadomości PM lub inne wskazane przez Sprzedającego w treści oferty. Wątek z ofertą może służyć wyłącznie autorowi oferty do przekazywania informacji o przedmiocie oferty i jej aktualizacji, ale nie do ustalaniu szczegółów transakcji. Użytkownicy forum nie stosujący się do powyższego będą karani upomnieniami do zablokowania konta włącznie.
 8. Oferta nie może zawierać w swojej treści linków do ofert z tym samym przedmiotem na innych stronach, w tym stron na portalach aukcyjnych, jednak równoległe oferowanie tego samego przedmiotu w takich miejscach jest dozwolone.
 9. Sprzedający powinien zadbać o jak najlepsze pokazanie przedmiotu sprzedaży. W przypadku użycia w ofercie zdjęć nieprzedstawiających sprzedawanego egzemplarza - poglądowych, katalogowych lub autorstwa innej osoby - sprzedający ma obowiązek poinformować o tym fakcie w opisie oferty, podać autora zdjęcia oraz uzyskać jego zgodę na użycie fotografii.
 10. Dział „SPRZEDAM” może zawierać wyłącznie oferty z przedmiotami, które zostały już wprowadzone na rynek (do obiegu), czyli zostały co najmniej raz sprzedane przez podmiot profesjonalny (sklep stacjonarny lub internetowy).
 11. Dział POSZUKUJĘ może zawierać wyłącznie posty użytkowników poszukujących określonych zegarków bądź akcesoriów – w tym oferty: KUPIĘ, ZAMIENIĘ, ODDAM, PRZYJMĘ. Tematy takich ogłoszeń powinny być oznaczone flagami np. „[KUPIĘ] Zegarek ....”
 12. Dział „OFERTY SPRZEDAWCÓW PROFESJONALNYCH” zawiera oferty sprzedaży wystawione przez osoby wymienione w paragrafie 1 pkt. 4, czyli autoryzowanych sprzedawców, dealerów, dystrybutorów, producentów i salony. Oferty w tym dziale mogą być publikowane wyłącznie przez osoby i podmioty mające umowę podpisaną ze Stowarzyszeniem KMZiZ, które jest właścicielem forum i posiadające status „SPRZEDAWCA PROFESJONALNY” widoczny w profilu takiego użytkownika forum. Oferta opublikowana w tym dziale powinna zawierać takie same informacje jak oferta sprzedawcy prywatnego. Nie może ona zawierać linków do ofert na dany przedmiot opublikowanych na innych stronach.
 13. Status „SPRZEDAWCA PROFESJONALNY” jest płatny.
 14. Niedozwolone jest wystawianie ofert „per procura” tj. w imieniu osoby upoważnionej, w ramach działania na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.
 15. Wszelakie techniczne przerwy w dostępie do forum, nie zawinione przez administrację, NIE przedłużają czasu trwania wystawianej oferty. Administracja w takich przypadkach dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie były możliwie jak najkrótsze. W wyjątkowych przypadkach na wniosek zainteresowanego, oferta będzie mogła być przedłużona.

 

§ 3.

Szczegółowe zasady publikowania ofert w dziale SPRZEDAM

 1. Zarejestrowany użytkownik forum musi posiadać minimum 50 postów merytorycznych na forach tematycznych oraz posiadać minimum miesięczny staż na forum KMZiZ, aby uzyskać prawo do publikacji ofert sprzedaży. Uczestnictwo w dyskusjach powinno wiązać się z aktywnym wkładem w rozwój forum i podnosić wartość informacji publikowanych w dyskusjach. Posty mające na celu sztuczne osiągniecie wymaganego limitu, sprowadzające się do hasłowych wpisów w stylu „fajny zegarek”, „podoba mi się” itp. będą oceniane przez moderatorów i administrację, a użytkownik uporczywie omijający tę zasadę może być uznaniowo pozbawiony prawa do publikowania ofert sprzedaży.
 2. Publikowanie ofert sprzedaży jest płatne. Przed opublikowaniem oferty Sprzedający musi wykupić wybrany przez siebie pakiet uprawniający go do publikacji ofert sprzedaży. W ramach jednej oferty Sprzedający może oferować dwa sprzedawane przedmioty. Dostępne są następujące pakiety w następujących cenach:

  i.     publikacja jednej oferty (możliwość sprzedaży dwóch przedmiotów) – 7zł
  ii.    publikacja dwóch ofert (możliwość sprzedaży czterech przedmiotów) – 10 zł
  iii.   publikacja pięciu ofert (możliwość sprzedaży dziesięciu przedmiotów) – 20 zł

  Sprzedający może wykupić dowolną wielokrotność powyższych pakietów.
   
 3. Ważność pakietów jest bezterminowa, czyli Sprzedający wykupujący wybrany pakiet lub zestaw pakietów może opublikować odpowiadającą mu liczbę ofert w dowolnym czasie.
 4. Każda oferta opublikowana w ramach wykupionego pakietu jest ważna maksymalnie przez 45 dni. Jeśli oferowany produkt zostanie sprzedany w krótszym czasie, to oferta zostanie skasowana po zamknięciu transakcji. Jeśli produkt nie zostanie sprzedany w ciągu 45 dni, oferta zostanie skasowana po upływie tego czasu. Jeśli Sprzedający zechce ponownie wystawić niesprzedany w ciągu 45 dni produkt, musi wykupić kolejny pakiet (jeśli zakupił pakiet z jedną ofertą), bądź wykorzystać możliwość publikacji kolejnej oferty z pakietu zakupionego na publikację większej liczby ofert.
 1.  
 2. Temat postu z ofertą może zawierać wyłącznie model i nazwę przedmiotu, bez zbędnych haseł reklamowych.
 3. Oferta musi zawierać:

  i.     rzetelny opis przedmiotu oferowanego do sprzedaży,
  ii.    ocenę jego stanu według skali opisanej w paragrafie 4 regulaminu,
  iii.   cenę sprzedaży,
  iv.   sposób i koszt wysyłki,
  v.    co najmniej pięć różnych zdjęć dobrej jakości, pozwalających na pełną ocenę stanu oferowanego przedmiotu; niedozwolone jest powielanie zdjęć z tym samym ujęciem sprzedawanego przedmiotu, w celu spełnienia warunku dołączenia do oferty wymaganej ilości zdjęć.
   
 4. Przynajmniej jedno z dołączonych do oferty zdjęć musi pokazywać położoną obok oferowanego przedmiotu zmiętą kartkę z widoczną na niej odręcznie napisaną datą publikacji oferty, nazwą (nickiem) jakiego Sprzedający używa na forum KMZiZ oraz nazwą sprzedawanego zegarka. Jest to najprostsze zabezpieczenie przed oszustwami polegającymi na sprzedawaniu fikcyjnego produktu z użyciem zdjęć ściągniętych z Internetu. Kartka musi być zmięta, żeby utrudnić spreparowanie takiego zdjęcia w programie graficznym.
 5. Każda z opublikowanych ofert może być podbita – przesunięta na początek listy ofert poprzez dodanie komentarza przez publikującego ją Sprzedającego – nie częściej niż co 6 dni.
 6. Zabronione jest edytowanie opublikowanej oferty w celu podmiany oferowanego w niej przedmiotu. Edycja oferty dopuszczalna jest tylko w celu zmiany ceny przedmiotu bądź poprawy jego opisu.
 7. Do okazjonalnej sprzedaży drobnych produktów (tańsze zegarki, akcesoria, części zamienne itp) służy sekcja OFERTY BEZPŁATNE. Publikowane w niej oferty nie wymagają wykupienia pakietu jak w sekcji ofert płatnych, muszą jednak spełniać następujące warunki:

  a. sprzedający musi mieć minimum 50 merytorycznych postów na forum

  b. sprzedający może opublikować jedną darmową ofertę raz na 30 dni. Po tym czasie oferta będzie automatycznie kasowana.

  c. ilość oferowanych w ofercie przedmiotów jest dowolna, ale ich łączna wartość nie może być większa niż 350 zł.

  d. oferty nieznacznie przekraczające wartościowy limit 350 zł mogą być publikowane po zaakceptowaniu przez moderatorów lub Zarząd. Kontakt z Zarządem poprzez email: [email protected]

  e. oferty edytowane podczas trwania ich publikacji lub te z podmienianymi pozycjami będą usuwane

  Oferty publikowane w sekcji OFERTY BEZPŁATNE noszące znamiona komercyjnych lub niespełniające warunków regulaminu Działu Sprzedam, będą ukrywane przez moderatorów do czasu ich wyjaśnienia lub usuwane.

 

§ 4.

Zalecany opis stanu przedmiotu sprzedaży.

 1. STAN: 10/10 (Idealny) – przedmiot nieużywany bądź używany, ale wyglądający jak nowy, powystawowy itp. W doskonałym stanie technicznym bez widocznych śladów noszenia. W zestawie MUSI być oryginalne opakowanie i dokumentacja. Bransoleta nie może być skracana, pasek i klamra również w stanie fabrycznym. Pełen zestaw bez najmniejszych niedoskonałości. Nie otwierany/naprawiany. STAN: 100%
 2. STAN: 9/10 (Doskonały) – przedmiot używany, w niemalże idealnym stanie. Nieznaczne, zauważalne przy bardzo dokładnym przyjrzeniu się, ślady używania. Ślady te występują w postaci pojedynczych, płytkich rysek. Może być to również zegarek w STANIE:100% ale bez dokumentacji czy też opakowania. Do tej kategorii zalicza się również zegarki typu NOS (New Old Stock). Zegarek musi działać bez zarzutów i utrzymywać doskonały czas. Nie otwierany/naprawiany. STAN: 90%
 3. STAN: 8/10 (Bardzo dobry) – przedmiot nosi niewielkie, acz widoczne gołym okiem ślady użytkowania. Występują one w postaci rysek na kopercie, bezelu, bransolecie czy też zapięciu/klamrze. Bransoleta może być skracana, ściągnięte ogniwa MUSZĄ być w zestawie. Pasek może nosić ślady użytkowania, jednak nie może być poprzecierany, przepocony czy poplamiony. Zegarek musi działać bez zarzutów i utrzymywać doskonały czas. Nie otwierany/naprawiany. STAN 80%
 4. STAN: 6-7/10 (Dobry) – przedmiot nosi ślady użytkowania łatwe do zauważenia gołym okiem. Rysy są płytkie, ale liczne. Jeśli zegarek był naprawiany, do naprawy użyto oryginalnych części. Pasek ze śladami użytkowania, bez plam i nieprzyjemnego zapachu. Koperta, bezel, szkło i bransoleta bez obić, wgnieceń oraz odprysków. Działa doskonale, bez konieczności serwisowania czy też naprawy. STAN 60-70%
 5. STAN 5-6/10 (Poprawny) – przedmiot sprzedaży nosi normalne ślady codziennego użytkowania. Rysy są widoczne, niemniej nie występują pęknięcia, obicia i inne uszkodzenia mechaniczne. Mógł być naprawiany, włącznie z wymianą/naprawą tarczy. Działa, utrzymuje poprawny czas, może wymagać niewielkiej regulacji. STAN: 50-60%
 6. STAN 4-5/10 (Akceptowalny) – przedmiot sprzedaży intensywnie noszony, ale i nadaje się do dalszego użytkowania. Może spieszyć się lub późnić do kilku minut na dobę. Koperta może być obita, pęknięta czy bardzo głęboko porysowana. Zegarek może również mieć odnawianą tarczę w sposób dalece nieprofesjonalny. Może również posiadać nieoryginalne części. STAN 40-50%
 7. STAN 2-3/10 (Na granicy) – przedmiot sprzedaży bardzo intensywnie używany, może wymagać serwisu lub odrestaurowania. Może również chodzić wedle własnego uznania. Koperta, tarcza i inne części mogą być nieoryginalne, ale żadnej z części nie brakuje. STAN 20-30%
 8. STAN 1/10 (Poniżej wszelkich standardów) przedmiot sprzedaży zniszczony, wymaga serwisu lub naprawy. Może nosić mechaniczne uszkodzenia, może również brakować części lub wcale nie chodzić. Wymaga wkładu finansowego by nadawał się do noszenia. STAN 10%
 9. STAN 0/10 – (złom) – przedmiot sprzedaży nadaje się wyłącznie na złom – ewentualnie jako dawca części. STAN 0%

 

Data wejścia w życie: 22.03.2021

 

Regulamin powstał pod redakcją Jędrka Wojnara, forumowego "Gio".

Uprzejma, ale stanowcza prośba. Zmieniajcie tytuły nieaktualnych tematów - ofert na KOSZ. Ułatwia to pracę modów, ale przede wszystkim oszczędza czas (i nerwy) innym użytkownikom, którzy nie muszą  po otwarciu tematu stwierdzać, że oferta jest już nieaktualna.

Tytuł zmieniamy korzystając z rozszerzonej edycji pierwszego wpisu.

I jeszcze jedno. Bardzo prosimy o nieużywanie zgłoszeń moderacyjnych do usuwania nieaktualnych tematów. Proszę zapoznać się z informacją wyświetlającą się pod zgłoszeniem moderacyjnym.

Ten formularz powinien być WYŁĄCZNIE wykorzystywany do zgłaszania treści niezgodnych z zasadami, a nie jako metoda kontaktu z administracją.

1980 topics in this forum

  • 2 replies
  • 522 views
 1. Frezowane zapięcia nurkowe 18 i 16 mm

  • 4 replies
  • 386 views
 2. Blushark Nato

  • 4 replies
  • 558 views
  • 5 replies
  • 1183 views
  • 1 reply
  • 438 views
 3. Glycine DC-4

  • 1 reply
  • 396 views
 4. Seiko SLA023j1 blue

  • 0 replies
  • 216 views
 5. PANERAI Radiomir 1936 - PAM00249

  • 3 replies
  • 898 views
  • 1 reply
  • 417 views
 6. Kosz

  • 0 replies
  • 268 views
 7. Zenith Defy Skyline Blue - jak nowy

  • 5 replies
  • 1250 views
  • 3 replies
  • 889 views
 8. Panerai PAM01523

  • 5 replies
  • 1212 views
  • 0 replies
  • 285 views
 9. Seiko Prospex Marinemaster SLA019J1 Limited

  • 2 replies
  • 1136 views
 10. Escapement Time flieger full lume pt5000 28000 bph

  • 3 replies
  • 610 views
  • 3 replies
  • 925 views
  • 3 replies
  • 1084 views
 11. Sprzedam

  • 6 replies
  • 660 views
 12. Sprzedam

  • 6 replies
  • 636 views
 13. Sprzedam

  • 6 replies
  • 955 views
 14. Sprzedam

  • 6 replies
  • 901 views
 15. Tag Heuer Carrera Calibre 36 Flyback

  • 0 replies
  • 265 views
  • 0 replies
  • 422 views
 16. MIRAMAR GENEVE

  • 1 reply
  • 394 views
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.