Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Eugeniusz Szwed

Ustanowienie Biegłego Sądowego

Recommended Posts

 Oficjalna informacja którą otrzymałem dzisiaj w  piśmie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022r. 

 

fragment pisma: 

"Stosownie do Paragrafu 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. Nr 15, poz.133 ) informuję, że Pan Władysław Meller został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zegarki i zegarmistrzostwo do dnia 31 grudnia 2027r. "

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nic, tylko pogratulować. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratuluję 👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na jakiej podstawie?


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 

korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

ukończyła 25 lat życia;

posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;

w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego ukończone 21 lat życia.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 

wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w .........o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny;

kwestionariusz osobowy;

odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty);

opinia zakładu pracy (wskazana);

informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

oświadczenie, czy kandydat ubiegał się o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,

oświadczenia, czy kandydat był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc,

oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź za-wieszone, w przypadku lekarzy - zaświadczenie z Izby Lekarskiej, iż nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne wobec kandydata.

w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego „Certyfikat drugi „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej

w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie xx zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta. 

Edited by eye_lip

Share this post


Link to post
Share on other sites

🙂


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miałem sporo telefonów z pytaniem o procedurę ustanawiania biegłego sądowego w odniesieniu do Władysława Mellera i co do tego ma nasz Klub i dlaczego ja się w tej sprawie w ogóle wypowiadam.  

 

Podstawę prawną wyżej przytoczył Filip i to już nie wymaga komentarza. / Filip - dziękuję /

 

Co do Klubu czyli co Klub ma wspólnego z tematem ustanowienia, sprawa miała się następująco:

na początku lutego 2022r. otrzymałem oficjalne pismo z Sądu Okręgowego w Warszawie informujące mnie, że Pan Władysław Meller wystąpił z wnioskiem o ustanowienie go biegłym sądowym. W piśmie zawarta była prośba o opinię na temat osoby wnioskującej. 

W odpowiedzi na to pismo poinformowałem Sąd o tym, że Władysław Meller był współzałożycielem Stowarzyszenia KMZiZ, że pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Klubu,  że uczestniczył w szerzeniu wiedzy historycznej dotyczącej m.in zegara wieżowego Zamku Królewskiego w Warszawie i produkcji zegarków Błonie oraz że od wielu lat prowadzi sklep z biżuterią i zegarkami o nazwie "Od Czasu do Czasu".

Poinformowałem też Sąd o tym że nie mam wiedzy na temat przygotowania zawodowego i żadnych podstaw do oceny, merytorycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy zegarmistrzowskiej Władysława Mellera. 

Następnie otrzymałem pismo z Sądu o ustanowieniu Władysława Mellera biegłym sądowym w dziedzinie zegarki i zegarmistrzostwo. 

 

Podsumowując, było pismo z Sądu na które odpowiedziałem zgodnie z prawdą i w zakresie w jakim mam podstawy wyrazić opinię. Następnie przyszła informacja o ustanowieniu o czym poinformowałem klubowiczów. 

 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o procedurze i szczegółach ustanawiania biegłego przez Sąd i o tym z jakimi obowiązkami się to wiąże i jakie korzyści ma z tego biegły sądowy - proszę pytajcie Władysława. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Czyli rozumiem, że jeśli, hipotetycznie, będzie sie toczyła sprawa przed sądem w Warszawie gdzie jej przedmiotem  będzie zegar wieżowy, to sąd powoła na biegłego kolegę Mellera? Albo gdy sprawa będzie się toczyła w temacie XVIII wiecznego zegara wiedeńskiego z naciagiem 36 godzinnym oraz ślimakami fusee, to sąd równiez powoła Kolegę Władysława? W sprawie  gdzie tematem będzie oryginalność Rolexa, o wartości 350.000, to sąd także powoła Kolegę Władysława? Czujecie? Ja nie neguję wiedzy Kolegi Władysława, ale zegarmistrzostwo jest dziedziną rzemiosła tak interdyscyplinarną, że jedna osoba nie jest w stanie wydać własciwej opinii w całym jego zakresie... IMO... ;)

Edited by kiniol

Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

No tak, tak działa ta instytucja. Ktoś się zna na JDM ktoś na V8, a biegłym orzekającym w tych sprawach może być człowiek który się zna głównie na silnikach 1.6 DOHC, nic nowego tutaj się nie odkryje. 

Edited by eye_lip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bo to nie do końca tak działa, że biegły sądowy w jakiejś dziedzinie jest alfą i omegą, wie wszystko. Jestem specjalistą w zabezpieczeniach samochodów, mam wiedzę i doświadczenie i nie raz konsultowałem biegłych sądowych z dziedziny motoryzacji właśnie w kwestii zabezpieczeń. Taki człowiek po prostu dzwonił do mnie lub spotykaliśmy się i przedstawiał problem, a ja mu mówiłem, co i jak. On na podstawie tego robił opinię, która szła do sądu. Czasem jeszcze dostawałem ją do finalnej oceny, czy nie ma błędów merytorycznych i czy wszystko się zgadza. Jeśli dana osoba ma z grubsza pojęcie o temacie i zna odpowiednich fachowców, z wiedzy których może korzystać, to może prawidłowo wykonywać swoją funkcję.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@kiniolPozostaje Ci tylko liczyć na, to że Władek podpyta się Ciebie jak nie będzie wiedział czegoś o zegarach;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da sobie radę sam...☺️


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panowie, tak jak w przypadku innych dziedzin nauki, np. medycyny, tak i tutaj można podać w informacji dla sądu w czym się specjalizujemy. Wydawanie opinii nawet w dziedzinie, w której jest się biegłym sądowym ale nie ma się specjalistycznej wiedzy jest, całkowitym błędem i może narażać strony na wyrok oparty o niewłaściwe ustalenia. W mojej pracy zdarzało się, że powoływany był biegły z zakresu medycyny ale posiadający tylko wiedzę w zakresie medycyny ogólnej a mój klient był np. lekarzem ze specjalizacją anestezjologa. Konfrontacja na sali rozpraw była bardzo przykra dla biegłego ponieważ podczas rozprawy wykazywaliśmy nieprawidłowości w opinii. Inną sprawą jest to, że biegłych sądowych z niektórych dziedzin brakuje i wtedy sądy ratują się jak mogą aby pozyskać wiedzę "ekspercką".   

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 3.07.2022 o 21:54, renqien napisał(-a):

Bo to nie do końca tak działa, że biegły sądowy w jakiejś dziedzinie jest alfą i omegą, wie wszystko. Jestem specjalistą w zabezpieczeniach samochodów, mam wiedzę i doświadczenie i nie raz konsultowałem biegłych sądowych z dziedziny motoryzacji właśnie w kwestii zabezpieczeń. Taki człowiek po prostu dzwonił do mnie lub spotykaliśmy się i przedstawiał problem, a ja mu mówiłem, co i jak. On na podstawie tego robił opinię, która szła do sądu. Czasem jeszcze dostawałem ją do finalnej oceny, czy nie ma błędów merytorycznych i czy wszystko się zgadza. Jeśli dana osoba ma z grubsza pojęcie o temacie i zna odpowiednich fachowców, z wiedzy których może korzystać, to może prawidłowo wykonywać swoją funkcję.


Cenna bardzo jest ta uwaga powyżej.
Ja tylko dodam, że nie wiem by istnieli inni biegli w zbliżonej choćby dziedzinie.

Biegły sądowy - nowe wyzwanie.
Zobaczymy na ile pożyteczne będzie.

dziękuję za podjęcie tematu i opinie.

pozdrawiam,
Władysław

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 godzin temu, Władek Meller napisał(-a):


Cenna bardzo jest ta uwaga powyżej.
Ja tylko dodam, że nie wiem by istnieli inni biegli w zbliżonej choćby dziedzinie.

Biegły sądowy - nowe wyzwanie.
Zobaczymy na ile pożyteczne będzie.

dziękuję za podjęcie tematu i opinie.

pozdrawiam,
Władysław

Marketingowo nieocenione...


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zastanawiam się od dłuższego czasu jak to jest możliwe, aby ktoś kto nie był i nie jest zegarmistrzem może zostać biegłym sądowym.  Dochodzę do wniosku, że mamy 

przedstawienie kabaretowe pt "Dzban".

Share this post


Link to post
Share on other sites

I jak, długo myślałeś nad tym postem? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, maurycjusz napisał(-a):

Zastanawiam się od dłuższego czasu jak to jest możliwe, aby ktoś kto nie był i nie jest zegarmistrzem może zostać biegłym sądowym.  Dochodzę do wniosku, że mamy 

przedstawienie kabaretowe pt "Dzban".

O kim mowa?


Porządek na serwisie o niczym nie świadczy. Często najlepsze usługi świadczone są przez geniuszy w totalnym bałaganie…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja w każdym bądź razie przesyłam GRATULACJE dla @Władek Meller. Powodzenia w nowej ambitnej roli/funkcji.

Dasz sobie radę!


Czas zmienia perspektywę

Share this post


Link to post
Share on other sites

Współpracuję z biegłymi od lat, z różnych dziedzin, od medycyny sądowej, pożarnictwa, pisma ręcznego, motoryzacji czy budownictwa po lasy państwowe itd, są to ludzie uczciwi, rzetelni i " wiedzą, co wiedzą" czyli znają swoje możliwości, w przypadku, jeżeli dany biegły nie jest w stanie wydać mi opinii i odpowiedzieć na moje konkretne pytania, wówczas, albo się nie podejmuje, bądź w wydanej opinii zawiera niejednoznaczne wnioski. Tak to wygląda. Jeżeli biegły nie będzie w stanie zaopiniować jakiegoś " Rolexa" wówczas, według mojej wiedzy, nie podejmie się, gdyż opinię wydaje będąc pouczonym o odpowiedzialności wynikającej z ustawy karnej - kodeks karny :)  

ja osobiście GRATULUJĘ "dostania" się na listę biegłych Sądu i życzę wielu ciekawych tematów, może kiedyś wydam postanowienie i Pana powołam.... :) :) :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.